معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی - گروه‌ها و بخش‌های علمی-گروه ها-کارشناسی-فلسفه و کلام اسلامی

اهداف کلی دوره

-    ایجاد زمینه مناسب برای تربیت مبلغ آشنا به اصول و معارف اسلامی با فراهم کردن امکانات لازم برای کسب علوم و معارف اسلامی با شیوه دانشگاهی و با تکیه بر حفظ روش‌های سنتی بحث و تحقیق

-   تربیت محقق در زمینه علوم و معارف اسلامی

طول دوره تحصیلی

در این رشته دانشجویان 153 واحد درسی را در طول 9 ترم تحصیلی می گذرانند.

نوع درس

تعداد واحد

عمومی

11

پایه و اصلی

66

تخصصی

58

تکمیلی

18

جمع

160

 

معرفی اعضاء هیئت علمی گروه فلسفه و کلام اسلامی

دکتر فاطمه سلیمانی دره باغی (مدیر گروه )

دکتر سعیده سادات شهیدی

دکتر فاطمه صادقزاده

 

 

19 اسفند 1396