معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی - گروه‌ها و بخش‌های علمی-گروه ها-کارشناسی-فقه و حقوق اسلامی

اهداف کلی دوره

-   ایجاد زمینه رشد محققانی که با شناخت مبانی فقهی و الگوهای رایج و با تأملی نو و بنیادی در علوم اسلامی به بررسی نقادانه در آن بپردازند.

-   تزکیه، تربیت و تعلیم متخصصانی با دغدغه‌ی دینداری، مبلغانی آشنا و متأثر از معارف دینی و روش‌های تبلیغی متناسب با نیازهای جامعه و مروّج اسلام و کارگزارانی آگاه به معارف اسلامی

طول دوره تحصیلی

در این رشته دانشجویان 165 واحد درسی را در طول 9 ترم تحصیلی می‌گذرانند.

دروس

تعداد واحد

عمومی

11

تخصصی

80

پایه و اصلی

45

تکمیلی

29

جمع

165

 

مدیر گروه فقه و حقوق اسلامی :

دکتر منیر حق خواه (مدیر گروه تا سال 1394)

دکتر کبری پورعبد الله (مدیر گروه فعلی)

 

معرفی اعضاء هیئت علمی گروه فقه و حقوق اسلامی :

حاجیه خانم مهدوی

دکترصدیقه  مهدوی کنی

دکتر فائزه عظیم زاده

سرکار خانم فاطمه کاظم پور

 سرکار خانم اعظم غیاثی ثانی

سرکار خانم زهرا راستی

 

پذیرش دانشجو از سال 1378 می باشد.

15 شهريور 1396