معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی - گروه‌ها و بخش‌های علمی-گروه ها-کارشناسی-معارف اسلامی و علوم تربیتی

اهداف کلی دوره

-   تقویت نگاهی همه جانبه نگر به رویکرد تعلیم و تربیت با درنظر گرفتن تمامیت جنبه های رشد انسانی از جمله ابعاد جسمانی، عاطفی، اجتماعی، اخلاقی و شناختی

-   فراهم نمودن زمینه های رشد و موفقیت زنان از طریق خودشناسی بیشتر جهت امکان طراحی و ادامه یک زندگی معقول و منطقی برای خود و خانواده خویش در راستای تحکیم بنیان خانواده

-  زمینه سازی تربیت پژوهشگران در حوزه های نظری و کاربردی علوم تربیتی با توجه به مبانی اسلامی و امکان به کارگیری نتایج تحقیقات در حل معضلات موجود در جامعه

-   تربیت کارشناسان متعهد آشنا به مسائل تربیتی جهت پیشگیری و حل مشکلات ومعضلات تربیتی در سطح خانواده و جامعه

طول دوره تحصیلی

در این رشته دانشجویان 158 واحد درسی را در طول 9 ترم تحصیلی می گذرانند.

نوع درس

تعداد واحد

عمومی

10

معارف اسلامی

44

تخصصی

70

اختیاری

8

زبان

24

تکمیلی

2

جمع

158

 

 

مدیر گروه :

دکتر خدیجه ابوالمعالی(مدیر گروه تا سال 1394)

دکتر فاطمه صغری شفیعی(مدیر گروه فعلی)

 

معرفی اعضاء هیئت علمی گروه معارف اسلامی و علوم تربیتی

دکتر زهره موسی زاده

 دکتر انسیه زاهدی

 دکتر نیکو دیالمه

 دکتر اکرم گودرزی

 

پذیرش دانشجو از سال 1385 می باشد.

8 شهريور 1396