معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی - امور اعضاء هیأت علمی و اساتید-جلسات دانش افزایی و معرفت افزایی اساتید
 • نمايش صفحه شماره 1
 • جلسات دانش افزایی اساتید :
   
   

  عنوان جلسه

  برگزار کننده

  سخنران

  تاریخ برگزاری

  فرآیند شکل گیری نظریه

  دفتر برنامه ریزی

  سرکارخانم دکتر سجادیه 1392/08/12

   بررسی رویکرد های متفاوت در باب علم دینی و دیدگاه مطروحه

  کمیته علوم انسانی اسلامی

   حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر خسرو پناه

  1391/12/06

  ارزشیابی آموزشی

  دفتر برنامه ریزی

  خانم دکتر احمدی

  1391/11/01

  ارزشیابی آموزشی

  دفتر برنامه ریزی

  خانم دکتر ابو المعالی
  خانم دکتر موسی زاده

  1391/10/10

  کاربردی نمودن روشهای نوین تدریس

  دفتر برنامه ریزی

  خانم دکتر احمدی

  1391/07/23

  ارائه روش ها و فنون نوین تدریس

  دفتر برنامه ریزی

         اعضاء هیأت علمی         

   گروه حقوق - فلسفه و کلام اسلامی

  1391/06/19

  رفع ابهام و پاسخگویی به سؤالات اعضاء هیأت علمی در خصوص ایین نامه جدیدارتقاء

  دفتر معاونت آموزشی

  خانم دکتر موسی زاده

  1391/04/11

  ارئه روش ها و فنون نوین تدریس

  دفتر برنامه ریزی

  اعضاء هیأت علمی    

     گروه فقه و حقوق اسلامی

  1391/04/04

  ارائه روش تدریس به شیوه آموزش مستقیم

  دفتر برنامه ریزی

  اعضاء هیأت علمی

  گروه علوم تربیتی

  1391/03/07

  نشست علوم انسانی - اسلامی

  کمیته علوم انسانی اسلامی

  خانم دکتر دیالمه،خانم دکتر مهدوی،

  خانم دکتر سلیمانی،خانم دکتر حقخواه 

  و خانم دکتر صفاری نیا

  1390/11/30

  معرفی ساختار یک واحد یادگیری و تدوین اهداف

  دفتر برنامه ریزی

  خانم دکتر احمدی

  1390/11/10

  معرفی ساختار یک واحد یادگیری و تدوین اهداف

  دفتر برنامه ریزی

  خانم دکتر احمدی

  1390/10/11

  توانمند سازی اعضاء هیأت علمی برای یاددهی روز آمد

  دفتر برنامه ریزی

  خانم دکتر دیالمه و

  هم اندیشی اعضاء هیأت علمی

  1390/07/13

  ارائه نظریه های روان شناسی تربیتی به عنوان زیربنای الگوهای یادگیری، تدریس و ارزیابی

  دفتر برنامه ریزی

           اعضاء هیأت علمی  

      گروه علوم تربیتی

  تیر ماه 1390

  شیوه های تحلیل اطلاعات کیفی

  معاونت آموزشی

  خانم دکتر ابوالمعالی

  1390/04/05

  سنجش یادگیری و ارزشیابی آموزشی

  معاونت آموزشی

  آقای دکتر حمزه گنجی

  1389/10/12

  اخلاق در مدیریت

  معاونت آموزشی

  آقای دکتر قوامی

  1389/09/28

  تئوری های حوزه مدیریت آموزشی با نگاهی به مبانی اسلامی

  معاونت آموزشی

  آقای دکتر تورانی

  1389/07/21

   

   
  1 2
  7 شهريور 1396