معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی - امور اعضاء هیأت علمی و اساتید-جلسات دانش افزایی و معرفت افزایی اساتید-دانش افزایی

                                                  جلسات دانش‌افزایی اساتید‌

عنوان جلسه

برگزار کننده

سخنران

تاریخ برگزاری

فرآیند شکل‌گیری نظریه

دفتر برنامه‌ریزی

سرکارخانم دکتر سجادیه

1392/08/12

بررسی رویکردهای متفاوت در باب علم دینی و دیدگاه مطروحه

کمیته علوم انسانی اسلامی

حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر خسرو پناه

1391/12/06

ارزشیابی آموزشی

دفتر برنامه‌ریزی

خانم دکتر احمدی

1391/11/01

ارزشیابی آموزشی

دفتر برنامه‌ریزی

خانم دکتر ابو‌المعالی
خانم دکتر موسی‌زاده

1391/10/10

کاربردی نمودن روش‌های نوین تدریس

دفتر برنامه‌ریزی

خانم دکتر احمدی

1391/07/23

ارائه روش‌ها و فنون نوین تدریس

دفتر برنامه‌ریزی

اعضاء هیأت علمی

گروه حقوق - فلسفه و کلام اسلامی

1391/06/19

رفع ابهام و پاسخگویی به سؤالات اعضاء هیأت علمی در خصوص آیین‌نامه جدید ارتقاء

دفتر معاونت آموزشی

خانم دکتر موسی‌زاده

1391/04/11

ارئه روش‌ها و فنون نوین تدریس

دفتر برنامه‌ریزی

اعضاء هیأت علمی

گروه فقه و حقوق اسلامی

1391/04/04

ارائه روش تدریس به شیوه آموزش مستقیم

دفتر برنامه‌ریزی

اعضاء هیأت علمی

گروه علوم تربیتی

1391/03/07

نشست علوم انسانی - اسلامی

کمیته علوم انسانی اسلامی

خانم دکتر دیالمه، خانم دکتر مهدوی،

خانم دکتر سلیمانی، خانم دکتر حق‌خواه

و خانم دکتر صفاری‌نیا

1390/11/30

معرفی ساختار یک واحد یادگیری و تدوین اهداف

دفتر برنامه‌ریزی

خانم دکتر احمدی

1390/11/10

معرفی ساختار یک واحد یادگیری و تدوین اهداف

دفتر برنامه‌ریزی

خانم دکتر احمدی

1390/10/11

توانمندسازی اعضاء هیأت علمی برای یاددهی روز آمد

دفتر برنامه‌ریزی

خانم دکتر دیالمه و

هم‌اندیشی اعضاء هیأت علمی

1390/07/13

ارائه نظریه‌های روان‌شناسی تربیتی به عنوان زیربنای الگوهای یادگیری، تدریس و ارزیابی

دفتر برنامه‌ریزی

اعضاء هیأت علمی

گروه علوم تربیتی

تیر ماه 1390

شیوه‌های تحلیل اطلاعات کیفی

معاونت آموزشی

خانم دکتر ابوالمعالی

1390/04/05

سنجش یادگیری و ارزشیابی آموزشی

معاونت آموزشی

آقای دکتر حمزه گنجی

1389/10/12

اخلاق در مدیریت

معاونت آموزشی

آقای دکتر قوامی

1389/09/28

تئوری‌های حوزه مدیریت آموزشی با نگاهی به مبانی اسلامی

معاونت آموزشی

آقای دکتر تورانی

1389/07/21

 

 

 

 
 
 
 
27 فروردين 1397