معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی - اداره کل آموزش و تحصیلات تکمیلی-تحصیلات تکمیلی-پایان نامه ها

 

عنوان : گستره و آثار حق اشتغال زوجین درحقوق ایران چکیده

اساتید راهنما ومشاور:  دکتر فائزه عظیم زاده اردبیلی -  دکتر فریبا حاجی علی

نگارنده : سحر نیک پور 1391

 

عنوان : ویژگیهای معلمان با توجه به ساحت های تربیتی برشمرده شده در اسناد تحولی آموزش و پرورش چکیده

اساتید راهنما ومشاور: دکتر سوسن کشاورز - دکتر عاطفه عباسی

نگارنده : زهره مقدسی   1391

 

عنوان : دلالت های تربیت اجتماعی در مدیریت آموزشی با تأکید بر قرآن کریم  چکیده

اساتید راهنما ومشاور: دکتر سوسن کشاورز-  دکتر مریم حاجی عبدالباقی

نگارنده : حمیده منصور نژاد 1390

 

عنوان : تحلیل محتوای کتب دین و زندگی دوره متوسطه بر اساس مؤلفه های هویت دینی چکیده

اساتید راهنما و مشاور: دکتر عفت عباسی - دکترفاطمه سلیمانی

نگارنده : آسیه مرتضایی 1390

 

عنوان : نقش عرف در تفسیر قوانین خانواده چکیده

اساتید راهنما و مشاور : دکتر فائزه عظیم زاده اردبیلی -  دکتر فریبا حاجیعلی

نگارنده : اکرم محمدی آرانی 1389

 

عنوان : جایگاه و محدوده حقوق جنسی زوجین در فقه امامیه و حقوق ایران چکیده

اساتید راهنما ومشاور: دکتر صدیقه مهدوی کنی - دکتر فریده شکری

نگارنده : رقیه السادات مومن 1389

 

عنوان :اخلاق تدریس در مدیریت کلاس درس با توجه به دو رویکرد اسلامی و رویکرد فضیلت چکیده

اساتید راهنما و مشاور: دکتر جمیله علم الهدی - دکتر صدیقه مهدوی کنی

نگارنده : زینب سادات هاشمی 1389

 

عنوان : شبیه سازی انسان در گستره حقوق خانواده چکیده

اساتید راهنما و مشاور: دکتر فائزه عظیم زاده اردبیلی-  دکتر فریبا اصغری

نگارنده : محدثه معینی فر 1389

 

عنوان :حمایت از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست در حقوق ایران  چکیده

اساتید راهنما و مشاور: دکتر فریده شکری -دکتر لیلا دادخدایی

نگارنده :سمانه اسفندیاد 1389

 

عنوان :منبع کنترل در مدیریت آموزشی با تاکید بر دیدگاه امام علی (ع)   چکیده

اساتید راهنما و مشاور : دکتر عفت عباسی - دکتر نیکو دیالمه

نگارنده : مهدیه قدسی  1387

 

عنوان : فرآیند مدیریت دانش در سازمان های آموزشی با تاکید بر آموزه های اسلامی  چکیده

اساتید راهنما و مشاور : دکتر پروین احمدی - دکتر فریبا حاجی علی

نگارنده :فاطمه سادات قرشی  1387

 

عنوان : پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت آموزشی چکیده

اساتید راهنما و مشاور : دکتر زهره موسی زاده - دکتر معصومه شبستری

نگارنده : مریم عدلی 1378

17 دى 1396