معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی - اداره کل آموزش و تحصیلات تکمیلی-تحصیلات تکمیلی-پایان نامه ها
 • نمايش صفحه شماره 1
 • عنوان : امکان سنجی کاربست  مؤلفه ­های سرمایه اجتماعی موجود اسلام در

             مدارس متوسطه دوم شهر تهران با توجه به سند تحول­ آموزش و پرورش  چکیده

  اساتید راهنما و راهنما : دکتر مرضیه دهقانی - دکتر فاطمه سلیمانی

  نگارنده :  محدثه فرجی 1396

   

  عنوان : اصل تحکیم خانواده و ظرفیت سنجی علم حقوق در تحقق آن   چکیده

  اساتید راهنما و مشاور: دکتر صدیقه مهدوی کنی - دکتر فریده شکری

  نگارنده : فاطمه محمدقلی ها  1395

   

  عنوان : تبیین مؤلفه ­های تربیت اقتصادی در آموزش و پرورش بر اساس آموزه ­های اسلامی  چکیده

  اساتید راهنما و مشاور: دکتر زهره موسی زاده - دکتر فائزه عظیم زاده

  نگارنده : فاطمه صنعتی 1395

   

  عنوان : بررسی حق قسم در نظام حقوقی ایران  چکیده

  اساتید راهنما و مشاور : دکتر کبری پورعبدالله - دکتر مریم سادات محقق

  نگارنده : صدیقه محمد حسنی 1395

   

  عنوان : شناسایی مهارت های اجتماعی دانش آموزان مقطع ابتدایی مبتنی بر آموزه های اسلامی  چکیده

  اساتید راهنما و مشاور: دکتر زهره موسی زاده - دکتر فاضله میربابا

  نگارنده :سیده منصوره میربابا 1395

   

  عنوان :  اخلاق زیستی در نظام حقوق خانواده ایران  چکیده 

  اساتید راهنما و مشاور : دکتر صدیقه مهدوی کنی - دکتر زهرا طلیعه علیا

  نگارنده : زهرا شمسایی 1395

   

  عنوان : حقوق فرهنگی خانواده درحقوق ایران واسناد بین المللی   چکیده

  اساتید راهنما و مشاور: دکتر محیا صفاری نیا - مریم سادات محقق

  نگارنده : الهه صلاتی 1394

   

  عنوان : وضعیت حقوقی طفل متولد شده از مادر ایرانی و پدر خارجی  چکیده

  اساتید راهنما و مشاور : دکتر عاطفه عباسی - دکتر مهرشاد شبابی

  نگارنده : فرانک عباسی آبکناری 1394

   

  عنوان : اعمال سیاست کیفرزدایی و تحکیم خانواده  چکیده

  اساتید راهنما و مشاور:  خانم دکتر پورعبدالله - دکتر عاطفه عباسی

  نگارنده : عطیه رنگچی طهرانی 1394

   

  عنوان : استیلاد و حق زوجین بر سلامت در نظام حقوقی ایران  چکیده

  اساتید راهنما و مشاور : دکتر فائزه عظیم زاده - دکتر مریم سادات محقق

  نگارنده : زهرا عزیزپوریان 1394

   

  عنوان : صیانت از خانواده و پیشگیری غیرکیفری از بزه­دیدگی زنان و دختران درنظام حقوقی ایران  چکیده

  اساتید راهنما و مشاور: دکتر عاظفه عباسی- دکتر کبری پورعبدالله

  نگارنده : سمیرا رجبی کنزق 1394

   

  عنوان : واکاوی مجازات های کودک در نظام حقوقی ایران با تیکه برمسئله تادیب   چکیده

  اساتید راهنما و مشاور: دکتر کبری پورعبدالله -دکتر عاطفه عباسی

  نگارنده : الهه راحتی نوش آبادی 1394

   

  عنوان :  قلمرو قاعده­ی لا­حرج ( نفی عسر و حرج ) در نظا­م حقوق خانواده­ی ایران  چکیده

  اساتید راهنما و مشاور :  دکتر پورعبدالله -  دکتر محقق داماد

  نگارنده :  آلا سادات افقه 1394

   

  عنوان :  مولفه های رفتار فرانقشی در سازمان های آموزشی با تأکید بر آموزه های اسلام  چکیده

  اساتید  راهنما و مشاور: دکتر میترا عزتی- دکتر نیکو دیالمه

  نگارنده : منا افضلی قادی 1394

   

  عنوان : مباینت رابطه زوجیت در ارتداد و نحوه اجرای آن  چکیده

  اساتید راهنما و مشاور :  دکتر پورعبدالله -  دکتر محقق داماد

  نگارنده : فاطمه عرب نژاد 1394

   

  عنوان : بررسی نکاح و انحلال آن در فضای سایبری  چکیده

  اساتید راهنما و مشاور:  دکتر مریم السادات محقق داماد -  دکتر بتول پاکزاد

  نگارنده : زهرا جلالی 1394

  1 2 3 4 5 6
  16 اسفند 1396