معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی - اداره کل آموزش و تحصیلات تکمیلی-تحصیلات تکمیلی-پایان نامه ها
 • نمايش صفحه شماره 1
 • عنوان : مباینت رابطه زوجیت در ارتداد و نحوه اجرای آن  چکیده

  اساتید راهنما و مشاور :  دکتر پورعبدالله -  دکتر محقق داماد

  نگارنده : فاطمه عرب نژاد 1394

   

  عنوان : بررسی نکاح و انحلال آن در فضای سایبری  چکیده

  اساتید راهنما و مشاور:  دکتر مریم السادات محقق داماد -  دکتر بتول پاکزاد

  نگارنده : زهرا جلالی 1394

   

  عنوان : شرط امانت حاضن در نظام حقوقی ایران چکیده

  اساتید راهنما و مشاور:  دکتر کبری پورعبدالله -  دکتر نسرین طباطبایی

  نگارنده : فاطمه شریفی 1393

   

  عنوان : عوامل موثر بر سکوت سازمانی در محیطهای آموزشی با تاکید بر آموزههای اسلامی چکیده

  اساتید راهنما ومشاور: دکتر زهره موسی زاده - دکتر منیر حق خواه

  نگارنده : مریم سلطان زاده پسیان 1393

   

  عنوان : نسبت به قوانین ناظر بر انحلال نکاح در نظام حقوقی ایران » لاضرر " گستره قاعده " چکیده

  اساتید راهنما و مشاور : دکتر فائزه عظیم زاده اردبیلی -  دکتر نسرین طباطبایی

  نگارنده : نرگس مباشر مقدم 1393

   

  عنوان : بایسته های تقنین در حوزه خانواده چکیده

  اساتید راهنما و مشاور : دکتر لیلا سادات اسدی - دکتر صدیقه مهدوی کنی

  نگارنده:  عاطفه ذبیحی 1392

   

  عنوان : شناسایی عوامل موثر بر اعتماد در سازمان های آموزشی با تاکید بر آموزه های اسلامی  چکیده

  اساتید راهنما و مشاور:   دکتر میترا عزتی - دکتر نیکو دیالمه

  نگارنده : ندا کریمیان 1392

   

  عنوان : تأثیر جنون و اختلالات روانی در انحلال نکاح  چکیده

  اساتید راهنما و مشاور : دکتر فریده شکری - دکتر صدیقه مهدوی کنی

  نگارنده : مریم کریمی احمدآبادی 1392

   

  عنوان : حق کودک بر هویت در نظام حقوقی ایران  چکیده

  اساتید راهنما و مشاور: دکتر فریده شکری - دکتر معصومه مظاهری

  نگارنده : سیده زهرا حسینی 1391

   

  عنوان : تأثیر جهانی شدن بر حقوق خانواده  چکیده

  اساتید راهنما و مشاور:  دکتر معصومه مظاهری - دکتر زهره موسی زاده

  نگارنده : عاطفه آقاجان معمار 1391

   

  عنوان : گستره و آثار حق اشتغال زوجین درحقوق ایران چکیده

  اساتید راهنما ومشاور:  دکتر فائزه عظیم زاده اردبیلی -  دکتر فریبا حاجی علی

  نگارنده : سحر نیک پور 1391

  1 2 3
  25 بهمن 1396