معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی - اداره کل آموزش و تحصیلات تکمیلی-امور دانش آموختگان
 • نمايش صفحه شماره 1
 • قابل توجه کلیه دانش آموختگان

  به منظور تایید تعهد خدمت تحصیلی، قبل از شروع به کار در مراکز مختلف، امور دانش آموختگان دانشگاه را از حوزه کاری مورد نظر مطلع نمایید، در غیراین صورت ممکن است زمان تقاضای دریافت دانشنامه، میزان خدمت شما در محل مورد نظر مورد پذیرش قرار نگرفته و مشمول پرداخت هزینه تعهد تحصیلی شود.

                                                                                                                              

  اداره کل آموزش و تحصیلات تکمیلی

  دانشگاه امام صادق علیه السلام پردیس خواهران

  1 2 3 4
  27 آبان 1397