برنامه‌ریزی، ارزشیابی، آسیب‌شناسی، ارائه راهکارها و ایجاد زمینه لازم برای بهبود کیفیت و گسترش امور آموزشی- پژوهشی دانشگاه از محوری‌ترین رسالت­های این دفتر به شمار می‌رود. شرح وظایف این دفتر در چندین  زمینه ارائه می شود که برخی از آنها به شرح ذیل است:

  • برنامه‌ریزی آموزشی   
  • برنامه‌ریزی درسی
  • تألیف درسنامه
  • سنجش و ارزیابی آموزشی
  • تهیه اخبار و گزارش عملکرد حوزه

این وظایف توسط چهار نفر از کارشناسان حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی و زیر نظر مستقیم معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی پردیس خواهران انجام می شود:

  • مدیر برنامه ریزی و ارزیابی آموزشی: ندا کریمیان- کارشناس ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه امام صادق (علیه السلام).
  • کارشناس برنامه ریزی آموزشی: لیلا زمانی- کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد  تهران  جنوب.
  • کارشناس برنامه ریزی درسی و تألیف درسنامه: فاطمه صنعتی- کارشناس ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه امام صادق(علیه السلام).
  • کارشناس برنامه ریزی و ارزیابی آموزشی: سمیرا سادات موسوی- کارشناس ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه تهران.

 

 

لينک هاي مرتبط با اين بخش
 برنامه ریزی آموزشی و درسی
 تالیف درسنامه
 سنجش و ارزیابی آموزشی
 یرنامه های انجام شده
 برنامه های در دست اقدام