معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی - دفتر برنامه‌ریزی و ارزیابی آموزشی-برنامه ریزی آموزشی و درسی

برنامه­ ریزی آموزشی:

یکی از مهمترین وظایف این دفتر، برنامه‌ ریزی آموزشی است که در قالب چندین فعالیت انجام می‌شود که مهم­ترین آنها عبارتند از:

 • تاسیس و گسترش رشته­ ها و مقاطع تحصیلی
 • بازنگری و اصلاح برنامه های درسی
 • تهیه برنامه های میان مدت و سالیانه حوزه براساس اهداف کلان
 • تخصیص و کنترل بودجه معاونت و ارائه گزارش عملکرد به صورت دوره‌ای
 • شناسایی فناوری‌های جدید آموزشی و انجام مطالعات امکان سنجی و شناسایی زیرساخت­های مورد نیاز در خصوص به کارگیری آن
 • ظرفیت‌سنجی و تعیین شرایط پیشنهادی برای پذیرش دانشجو با همکاری گروه‌های علمی
 • شناسایی موانع اجرای راهبردهای آموزشی و ارائه راهکارهای پیشنهادی در جهت رفع آنها
 • تهیه و تدوین آیین­نامه­ها، مقررات و دستورالعمل­های مورد نیاز
 • نیازسنجی، طراحی و هماهنگی کارگاه‌های آموزشی

برنامه ریزی درسی:

یکی از مهمترین وظایف این دفتر، برنامه‌ریزی آموزشی است که در قالب چندین فعالیت انجام می‌شود که مهم­ترین آنها عبارتند از:

 • طراحی و اجرای فرایند برنامه ریزی درسی
 • هماهنگی و مدیریت ترم بندی دروس
 • بازنگری و اصلاح برنامه­های درسی
19 شهريور 1396