معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی - دفتر برنامه‌ریزی و ارزیابی آموزشی-تالیف درسنامه

 تالیف درسنامه:

  • مدیریت فرایند طراحی و تدوین بسته­های آموزشی و درسنامه مکتوب و الکترونیکی
  • نظارت و ارزیابی فرایند طراحی و تدوین بسته های آموزشی و درسنامه مکتوب و الکترونیکی
  • تهیه متون درسی مورد نیاز رشته‌های مختلف
19 شهريور 1396