تقویم آموزشی نیمسال دوم 95-96

 

گزارش گروههای درسی جهت انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی 95-96

                       

کارشناسی   :     حقوق                                                             کارشناسی ارشد :  حقوق خانواده 

                        فلسفه و کلام اسلامی                                                                        مدیریت آموزشی     

                        فقه و حقوق اسلامی

                       معارف اسلامی و علوم تربیتی