برنامه امتحانات میان ترم نیمسال دوم سال تحصیلی 95-96

 

حقوق و حقوق خانواده                                         علوم تربیتی و مدیریت

 فلسفه و کلام اسلامی                                           فقه و حقوق اسلامی

 

 

 

تقویم آموزشی نیمسال دوم 95-96