معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی - یاداشت های آموزشی

واحدهای ارائه شده در نیمسال اول سال تحصیلی 97-96:

معارف اسلامی وعلوم تربیتی              حقوق             فقه و حقوق اسلامی                فلسفه و کلام اسلامی

 

حقوق خانواده              مدیریت آموزشی

 

 

وقایع مهم آموزشی نیمسال اول 97-96

 

روز شمار آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 97-96    

 

19 شهريور 1396