معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی - ليست كامل قوانین ، مقررات ، آئین نامه ها
نمایش بر اساس 
 آئین نامه تهیه درسنامه در پردیس خواهران
تهیه درسنامه
سه شنبه 16 مهر 1392
دانلود فایل پیوست
 آیین نامه تفصیلی بازنگری در برنامه‌ های درسی پردیس خواهران
آیین نامه واگذاری اختیارات برنامه‌ریزی درسی به دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی ( مصوب 10/2/1379 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری )
سه شنبه 16 مهر 1392
دانلود فایل پیوست
 آیین نامه ارتقاء
آیین نامه های مربوط به اعضاء هیات علمی
يکشنبه 14 مهر 1392
دانلود فایل پیوست
 آیین نامه استخدام
آئین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و موسسات عالی
يکشنبه 14 مهر 1392
دانلود فایل پیوست