برنامه ریزی آموزشی و درسی

مهمترین فعالیت‌های دفتر برنامه­‌ریزی آموزشی:

  • تاسیس و گسترش رشته‌‌ها و مقاطع تحصیلی
  • بازنگری و اصلاح برنامه‌های درسی
  • تهیه برنامه‌های میان مدت و سالیانه حوزه براساس اهداف کلان
  • تخصیص و کنترل بودجه معاونت و ارائه گزارش عملکرد به صورت دوره‌ای
  • شناسایی فناوری‌های جدید آموزشی و انجام مطالعات امکان‌سنجی و شناسایی زیرساخت‌های مورد نیاز در خصوص به کارگیری آن
  • ظرفیت‌سنجی و تعیین شرایط پیشنهادی برای پذیرش دانشجو با همکاری گروه‌های علمی
  • شناسایی موانع اجرای راهبردهای آموزشی و ارائه راهکارهای پیشنهادی در جهت رفع آنها
  • تهیه و تدوین آیین‌نامه‌ها، مقررات و دستورالعمل‌های مورد نیاز
  • نیازسنجی، طراحی و هماهنگی کارگاه‌های آموزشی

برنامه‌ریزی درسی

مهمترین وظایف دفتر برنامه‌ریزی درسی، برنامه‌ریزی آموزشی است در قالب فعالیت‌های زیر:

  • طراحی و اجرای فرآیند برنامه‌ریزی درسی
  • هماهنگی و مدیریت ترم‌بندی دروس
  • بازنگری و اصلاح برنامه‌های درسی