برنامه های در دست اقدام

 

امور در دست اقدام دفتر طی 6 ماه اول سال 96:

  • ادامه پیگیری و هماهنگی در خصوص تاسیس رشته های جدید در پردیس خواهران
  • انجام فاز نهایی و اتمام پروژه ارتقای کیفیت روشهای آموزشی و تدریس
  • اتمام پروژه ارزیابی بخش زبان انگلیسی
  • انجام فاز نهایی و اتمام پروژه پرورش دانشجویان توانمند با تاکید بر نقش اساتید راهنمای آموزشی
  • ادامه پروژه طراحی برنامه دانش افزایی پنجساله اعضای هیات علمی
  • مستندسازی فرایندهای حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
  • ارزشیابی اساتید در نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95
  • تهیه برنامه درسی نیمسال اول سال تحصیلی 97-96