بخش زبان عربی

معرفی بخش زبان عربی

مقدمه

بخش زبان عربی در راستای یکی از مهمترین اهداف دانشگاه که تربیت نیروهای علمی، فکری و اجتماعی است شکل گرفته است تا بتواند در عرصه های نظری علمی، معرفتی، اجتماعی، سیاسی، حقوقی و مدیریتی پاسخگوی نیازهای نظام اسلامی باشد. از آنجا که تلفیق و پیوند میان معارف اسلامی با علوم روز در زمره اهداف دانشگاه می باشد، پیوند میان علوم اسلامی و علوم انسانی اهمیت دوچندان می یابد و این مهم، جز با قابلیت، مهارت، دانش و تخصص کافی برای بهره گیری از متون و منابع اسلامی محقق نخواهد شد.

اهداف کلی بخش

-            درک متون تفسیری قرآن و متن احادیث و روایات رسول اکرم صلی الله و ائمه معصومین علیهم السلام

-            تربیت افرادی که با استفاده از زبان عربی بتوانند نیاز های مختلف کشور را در بعد سیاست داخلی و خارجی بر آورده نمایند.

-            تربیت افراد متعهد که به واسطه آشنایی با زبان عربی بتوانند به تبلیغ اصول و مبانی تشیع در دیگر کشورهای جهان بپردازند.

-            تربیت صاحب نظرانی متعهد، مسلط به زبان قرآن و آشنا با فرهنگ و ادبیات غنی اسلامی تا بتوانند به تحقیق در متون عالی اسلامی پرداخته و زمینه گسترش ارتباطات فرهنگی - ادبی را با جهان اسلام فراهم نمایند.

واحدهای دروس عربی رشته‌های تحصیلی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام  پردیس خواهران

نام درس

واحد

ساعت

قواعد عربی 1 (صرف 1)

2

48

قواعد عربی 2 (صرف 2)

2

48

قواعد عربی 3 (نحو 1)

2

32

قواعد عربی 4 (نحو 2)

2

32

قواعد عربی 5 (نحو 3)

2

32

قواعد عربی 6 (نحو4)

2

32

اعراب و ترجمه قرآن کریم و نهج البلاغه

2

32

زبان تخصصی

2

32

مکالمه عربی 1

1

40

مکالمه عربی 2

1

40

مکالمه عربی 3

1

40

مکالمه عربی 4

1

40

مکالمه عربی 5

1

24

مکالمه عربی 6

1

24

 

معرفی اعضاء بخش زبان عربی

خانم معصومه حاجی عموشا

دکتر فاطمه ملایم (مدیر بخش)

دکتر سهیلا محسنی نژاد