بخش زبان عربی

معرفی بخش زبان عربی

مقدمه

بخش زبان عربی در راستای یکی از مهمترین اهداف دانشگاه که تربیت نیروهای علمی، فکری و اجتماعی است شکل گرفته است تا بتواند در عرصه های نظری علمی، معرفتی، اجتماعی، سیاسی، حقوقی و مدیریتی پاسخگوی نیازهای نظام اسلامی باشد. از آنجا که تلفیق و پیوند میان معارف اسلامی با علوم روز در زمره اهداف دانشگاه می باشد، پیوند میان علوم اسلامی و علوم انسانی اهمیت دوچندان می یابد و این مهم، جز با قابلیت، مهارت، دانش و تخصص کافی برای بهره گیری از متون و منابع اسلامی محقق نخواهد شد.

اهداف کلی بخش

- درک متون تفسیری قرآن و متن احادیث و روایات رسول اکرم صلی الله و ائمه معصومین علیهم السلام

- تربیت افرادی که با استفاده از زبان عربی بتوانند نیاز های مختلف کشور را در بعد سیاست داخلی و خارجی بر آورده نمایند.

- تربیت افراد متعهد که به واسطه آشنایی با زبان عربی بتوانند به تبلیغ اصول و مبانی تشیع در دیگر کشورهای جهان بپردازند.

- تربیت صاحب نظرانی متعهد، مسلط به زبان قرآن و آشنا با فرهنگ و ادبیات غنی اسلامی تا بتوانند به تحقیق در متون عالی اسلامی پرداخته و زمینه گسترش ارتباطات فرهنگی - ادبی را با جهان اسلام فراهم نمایند.

واحدهای دروس عربی رشته‌های تحصیلی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام پردیس خواهران

نام درس

واحد

ساعت

قواعد عربی ۱ (صرف ۱)

۲

۴۸

قواعد عربی ۲ (صرف ۲)

۲

۴۸

قواعد عربی ۳ (نحو ۱)

۲

۳۲

قواعد عربی ۴ (نحو ۲)

۲

۳۲

قواعد عربی ۵ (نحو ۳)

۲

۳۲

قواعد عربی ۶ (نح و۴)

۲

۳۲

اعراب و ترجمه قرآن کریم و نهج البلاغه

۲

۳۲

زبان تخصصی

۲

۳۲

مکالمه عربی ۱

۱

۴۰

مکالمه عربی ۲

۱

۴۰

مکالمه عربی ۳

۱

۴۰

مکالمه عربی ۴

۱

۴۰

مکالمه عربی ۵

۱

۲۴

مکالمه عربی ۶

۱

۲۴

معرفی اعضاء بخش زبان عربی

دکتر معصومه حاجی عموشا

دکتر فاطمه ملایم (مدیر بخش)

دکتر سهیلا محسنی نژاد