برنامه ریزی آموزشی و درسی

مهمترین فعالیت‌های دفتر برنامه­‌ریزی آموزشی:

 • تاسیس و گسترش رشته‌‌ها و مقاطع تحصیلی
 • بازنگری و اصلاح برنامه‌های درسی
 • تهیه برنامه‌های میان مدت و سالیانه حوزه براساس اهداف کلان
 • تخصیص و کنترل بودجه معاونت و ارائه گزارش عملکرد به صورت دوره‌ای
 • شناسایی فناوری‌های جدید آموزشی و انجام مطالعات امکان‌سنجی و شناسایی زیرساخت‌های مورد نیاز در خصوص به کارگیری آن
 • ظرفیت‌سنجی و تعیین شرایط پیشنهادی برای پذیرش دانشجو با همکاری گروه‌های علمی
 • شناسایی موانع اجرای راهبردهای آموزشی و ارائه راهکارهای پیشنهادی در جهت رفع آنها
 • تهیه و تدوین آیین‌نامه‌ها، مقررات و دستورالعمل‌های مورد نیاز
 • نیازسنجی، طراحی و هماهنگی کارگاه‌های آموزشی

برنامه‌ریزی درسی

مهمترین وظایف دفتر برنامه‌ریزی درسی، برنامه‌ریزی آموزشی است در قالب فعالیت‌های زیر:

 • طراحی و اجرای فرآیند برنامه‌ریزی درسی
 • هماهنگی و مدیریت ترم‌بندی دروس
 • بازنگری و اصلاح برنامه‌های درسی