امور کلاسها

1- مدیریت و نظارت بر فرآیند برگزاری کلاس‌‌های آموزشی

2- تخصیص کلاس‌‌ها متناسب با برنامه درسی رشته‌‌ها و ظرفیت ثبت نام

3- برگزاری کلاس‌‌های جبرانی و فوق برنامه، جابه‌جایی و تعطیلی ساعات کلاس‌‌ها و ...

4- نظارت بر استفاده از تجهیزات آموزشی از قبیل رایانه، ویدئو پروژکتورها، آزمایشگاه‌‌های زبان‌‌های خارجی و ...

5- تهیه گزارش تشکیل کلاس‌‌ها و غیبت‌‌های دانشجویان و اساتید در طول نیمسال جهت ارائه به مراجع ذی‌‌صلاح