امور امتحانات و آزمون های خاص

1- آموزش‌‌های مربوط به استفاده از سامانه سیدا

2- آموزش به اساتید، کارکنان و دانشجویان جدیدالورود

3- رفع مشکلات سیستم (سخت‌افزاری، نرم‌افزاری)

4- پی‌‌گیری ارائه تسهیلات مورد نیاز حوزه معاونت برای کار با نرم‌افزار و سخت‌افزار، از جمله کامپیوتر، پرینتر، اسکنر

5- نظارت بر فعالیت مستمر و گروهی کارکنان آموزش برای ورود اطلاعات در نرم ‌افزار جدید

6- بررسی و تعریف سطح دستیابی‌‌ها به اطلاعات نرم‌افزار در ادارات مختلف حوزۀ معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

7- تهیه نسخه پشتیبان از اطلاعات نرم‌افزار به صورت ماهانه و بایگانی آن‌‌ها