امور دانش آموختگان

قابل توجه کلیه دانش آموختگان

به منظور تایید تعهد خدمت تحصیلی، قبل از شروع به کار در مراکز مختلف، امور دانش آموختگان دانشگاه را از حوزه کاری مورد نظر مطلع نمایید، در غیراین صورت ممکن است زمان تقاضای دریافت دانشنامه، میزان خدمت شما در محل مورد نظر مورد پذیرش قرار نگرفته و مشمول پرداخت هزینه تعهد تحصیلی شود.

اداره کل آموزش و تحصیلات تکمیلی

دانشگاه امام صادق علیه السلام پردیس خواهران

 

قابل توجه کلیه دانش آموختگان

به منظور تایید تعهد خدمت تحصیلی، قبل از شروع به کار در مراکز مختلف، امور دانش آموختگان دانشگاه را از حوزه کاری مورد نظر مطلع نمایید، در غیراین صورت ممکن است زمان تقاضای دریافت دانشنامه، میزان خدمت شما در محل مورد نظر مورد پذیرش قرار نگرفته و مشمول پرداخت هزینه تعهد تحصیلی شود.

جدول مراجعه زمانی دانش آموختگان جهت صدور گواهی نامه

دانش آموختگان

 

عنوان درخواست

زمان مراجعه (روزهای)

مراجعه به

زمان مراجعه جهت تحویل (روز)

۱) معرفی نامه فراغت از تحصیل

۲) درخواست تاییدیه تحصیلی

۳) پی‌گیری امور تسویه حساب

۴) درخواست صدوگواهی موقت

۵) درخواست صدور دانشنامه

یکشنبه

سه شنبه

مسئول امور دانش آموختگان

خانم جنوبی

چهارشنبه

 

حداقل زمان صدور معرفی‌نامه ویژۀ دانشجویان یک هفته است.

حداقل زمان جهت صدور گواهی موقت پس از تسویه حساب کامل ۳۰ روزکاری می‌باشد.

حداقل زمان جهت صدور دانشنامه پس از تسویه تعهد خدمت ۳۰ روزکاری می‌باشد.

 

* مراحل صدور دانشنامه *

۱) مراجعه به اداره پذیرش و ثبت نام- امور دانش‌آموختگان، خانم جنوبی و پر کردن فرم درخواست دانشنامه

الف) ارائه گواهی مبنی بر نوع و میزان همکاری با مراکز مختلف پس از اتمام تحصیل که به تایید عالی‌‌ترین مقام مسئول آن مرکز رسیده باشد.

ب) ارائه آخرین حکم کارگزینی ویژه شاغلین

۲) ارجاع درخواست و مدارک پیوست توسط امور دانش‌آموختگان به شورای تعهد جهت بررسی و اعلام نظر نهایی (این روند حداقل یک‌ماه به طول می‌‌انجامد)

۳) پس از اعلام نظر شورای تعهد با پی‌‌گیری دانش آموختۀ متقاضی، مراتب از طریق امور دانش آموختگان به ایشان اعلام خواهد شد.

۴) آن دسته از دانش‌آموختگانی که قبل از شروع به کار در مراکز مختلف، دانشگاه را مطلع نکرده‌‌اند یا گواهی اشتغال ایشان مورد تایید شورای تعهد قرار نگیرد، مشمول پرداخت هزینه تعهد تحصیلی می‌‌شوند.

*مدارک مورد نیاز

۱) تحویل اصل گواهی موقت

۲) خرید تمبر از حسابداری

۳) چهار قطعه عکس ۴×۳ پشت‌نویسی شده با پوشش کامل

۴) کپی تمام صفحات شناسنامه + کپی کارت ملی

۵) پرداخت مبلغ ۲۵۰.۰۰۰ ریال به صورت نقدی به کارشناس امور دانش‌آموختگان

۶) تحویل فرم اطلاعات به صورت دستی

 

{PageBreak}

اسامی ذکر شده در جدول زیر، چنانچه تا پایان اسفند ماه سال ۹۶ اقدام به تسویه حساب نکنند، اداره کل آموزش از ارائه هرگونه خدمات به افراد معذور است.

 

نام

نام خانوادگی

کد آموزشی

رشته تحصیلی

بتول

باعثی

۷۳۵۰۰۷۲۲۶

زبان و ادبیات عربی

زهره سادات

حسینی

۷۳۵۰۱۳۲۲۱

زبان و ادبیات عربی

فاطمه

طهماسپ پور

۷۳۵۰۲۵۲۲۸

زبان و ادبیات عربی

طاهره

طاهری

۷۴۵۰۳۴۲۱۶

الهیات ومعارف (فقه واصول)

منیره

نوایی

۷۴۵۰۵۱۲۲۶

زبان و ادبیات عربی

الهام سادات

لاجوردی

۷۵۵۰۴۷۲۴۲

حقوق

لیلا

حسینی

۷۵۵۰۱۵۲۲۹

زبان و ادبیات عربی

آمنه

بابائی رضوانی

۷۵۵۰۰۹۲۱۴

الهیات ومعارف (فلسفه وکلام اسلامی)

عطیه

عطائی

۷۶۵۰۲۶۲۲۱

زبان و ادبیات عربی

شکوفه

مهربانی

۷۷۵۰۷۱۲۲۴

زبان و ادبیات عربی

صدیقه

صادقی

۷۸۵۰۱۸۲۱۸

الهیات ومعارف (فلسفه وکلام اسلامی)

سوده

دباغیان

۷۹۵۰۲۶۲۱۱

معارف اسلامی (فلسفه وکلام اسلامی)

حنانه

افشارتربتی

۸۰۵۰۱۰۲۴۹

حقوق

فاطمه

حاجی اسماعیلو

۸۰۵۰۲۰۲۴۹

حقوق

محبوبه

قندهاری علویجه

۸۰۵۰۶۹۲۱۰

حقوق

زهره سادات

محمودی

۸۰۵۰۷۹۲۱۲۱

الهیات ومعارف (فقه وحقوق)

بهاره

فلاح حسین آبادی

۸۱۵۰۴۸۲۲۲

زبان و ادبیات عربی

زهرا

نوبخت

۸۱۵۰۱۲۲۲۴۱

حقوق

مریم

عباسی خونیقی

۸۱۵۰۴۱۲۱۵

الهیات ومعارف (فقه وحقوق)

فاطمه

ناصربخت

۸۲۵۰۶۴۲۲۵

زبان و ادبیات عربی

فاطمه

منصوری

۸۲۵۰۵۹۲۱۴

الهیات ومعارف (فلسفه وکلام اسلامی)

فاطمه

شکرانی فروش

۸۲۵۰۴۰۲۱۶

الهیات ومعارف (فلسفه وکلام اسلامی)

محدثه

نیازی

۸۲۵۰۶۷۲۴۸

حقوق

حمیده

تقی زاده نصیری

۸۳۵۰۲۰۲۱۱

الهیات ومعارف (فقه وحقوق)

زهرا

دهقان

۸۳۵۰۳۶۲۱۵

الهیات ومعارف (فقه وحقوق)

فاطمه

مهربخشی

۸۳۵۰۹۱۲۲۲

زبان و ادبیات عربی

مهدیه سادات

میرخانی

۸۳۵۰۹۴۲۱۱

الهیات ومعارف (فقه وحقوق)

یگانه

گوهرشادی

۸۴۵۰۷۵۲۱۱

فقه وحقوق اسلامی

مریم

محمدپور سوخته کلاً

۸۴۵۰۸۲۲۱۸

فقه وحقوق اسلامی

زینب

محمودی

۸۴۵۰۸۳۲۴۰

حقوق