امور اعضاء هیأت علمی و اساتید

معرفی امور اعضاء هیأت علمی و اساتید

دفتر امور اعضاء هیأت علمی و اساتید با تسریع و روان‌سازی در رسیدگی به امور اعضای هیأت علمی و اساتید در صدد است با سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در این حوزه سهم خود را در راستای اهداف علمی آموزشی پردیس خواهران ایفای نقش می‌کند. فعالیت‌های این دفتر به شرح زیر است:

جذب، استخدام و نگهداری اعضاء هیأت علمی

- انجام امور جذب و استخدام کلیه نیروهای هیأت علمی تمام وقت و نیمه وقت

- پیگیری مکاتبات مورد نیاز با سایر واحدهای دانشگاهی و دیگر مراکز

- ارسال پرونده برای بررسی و ارزیابی صلاحیت‌های علمی و عمومی اساتید

- بررسی شرایط ترفیع و ارتقاء اعضاء هیأت علمی

- تدوین و پیشنهاد صلاحیت‌های مدرسی مورد نیاز اعضاء هیأت علمی

دانش افزایی

- انجام امور موبوط به مدیریت و نظارت بر طراحی، برگزاری، ارزیابی و بازنگری دوره‌ها و کارگاه‌های تخصصی دانش‌افزایی اعضاء هیأت علمی و اساتید.

بخش کارگزینی

- انجام امور کارگزینی اعضای هیأت علمی شاغل در پردیس خواهران از قبیل مرخصی، مأموریت، تغییر وضعیت استخدامی و...

- برنامه‌ریزی و انجام امور اجرایی مربوط به حقوق و مزایای مازاد و کسر موظفی، حق اولاد، بازخرید مرخصی و خدمت و...

- تنظیم احکام کارگزینی بر اساس افزایش ضریب حقوق و مزایا، ارتقاء مرتبه، ترفیع سالانه و تغییر وضعیت استخدامی

- به‌روز رسانی بانک اطلاعاتی اساتید و اعضاء هیأت علمی جهت ارائه آمار و گزارش‌های مختلف

- برنامه‌ریزی و ارائه خدمات رفاهی به اعضاء هیأت علمی

- مدیریت فرآیند امور اساتید مدعو از قبیل: تنظیم قرارداد، سوابق تدریس، حق‌التدریس و...

جدول اعضای هیأت علمی به تفکیک گروه‌ها و بخش‌های علمی

گروه حقوق و

حقوق خانواده

گروه فقه و حقوق اسلامی

گروه علوم تربیتی و مدیریت آموزشی

گروه فلسفه و کلام اسلامی

نرگس ایزدی

محیا صفاری نیا

عاطفه عباسی کلیمانی

رقیه السادات مومن

مریم سادات محقق

عصمت گلشنی

حاجیه خانم مهدوی

کبری پورعبداله

منیر حق خواه

زهرا راستی

فاطمه کاظم پور

فائزه عظیم زاده اردبیلی

اعظم غیاثی ثانی

صدیقه مهدوی کنی

 

 

خدیجه ابو المعالی

مریم برادران حقیر

نیکو دیالمه

فاطمه صغری شفیعی

اکرم گودرزی

زهره موسی زاده

 

 

 

 

فاطمه سلیمانی دره باغی

سعیده السادات شهیدی

فاطمه صادق زاده

مونا فریدی

 
 
 
 

بخش زبان عربی

بخش زبان انگلیسی

بخش معارف و دروس عمومی

معصومه حاجی عموشا

فاطمه ملایم

 

سارا سادات پاکزادیان

اکرم جودی نعمتی

طاهره محسنی

مهدیه مهدوی کنی

فاضله میر غفوریان