فریده شکری

فریده شکری

فعالیت‌ها

 • تأثیر جنون و اختلالات روانی در انحلال نکاح
  جایگاه و مصادیق ورود حاکم در نکاح و انحلال آن در نظام حقوقی ایران
  حق کودک بر هویت در نظام حقوقی ایران
  بررسی فقهی حقوقی نشوز زوج
  شناسایی و اجرای احکام مرتبط با خانواده، صادره از محاکم خارجی در نظام حقوقی ایران
  حمایت از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست در حقوق ایران
 • جایگاه و محدوده حقوق جنسی زوجین در فقه امامیه و حقوق ایران
  اصل تحکیم خانواده و ظرفیت سنجی علم حقوق در تحقق آن
  تحصیل دلیل و بار اثبات در امور و دعاوی خانوادگی
  آیین دادرسی ویژه امور و دعاوی خانوادگی