مریم عظیمی

مریم عظیمی

فعالیت‌ها

  • توانمندسازی اقتصادی زنان خانه‌دار در نظام حقوقی ایران و اسناد بین‌المللی