معرفی و اهم وظایف

معرفی و اهم وظایف امور هیأت علمی و اساتید

از آنجایی که یکی از ارکان اصلی دانشگاه اعضای هیأت علمی و اساتید فرهیخته و توانمند آن می‌باشند، لذا بخش امور هیأت علمی و اساتید در معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی پردیس خواهران با هدف جذب، استخدام، نگهداشت و تکریم اعضای هیأت علمی و پاسخگویی و رسیدگی دقیق به امور مربوط به اساتید، در صدد است نقش خود را در ارتقاء آموزشی، پژوهشی، فرهنگی تربیتی، اجرایی و خدماتی پردیس خواهران ایفا نماید.

اهم وظایف و فعالیت‌های امور هیأت علمی و اساتید:

  • سیاستگذاری و برنامه ریزی در حوزه اعضای هیات علمی و اساتید مدعو در راستای اهداف پردیس با همکاری معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی
  • مدیریت و هماهنگی فرایند جذب، نگهداری و خروج اعضای هیأت علمی، قراردادی و بورس
  • مدیریت و هماهنگی فرایند ارتقاء و ترفیع اعضای هیأت علمی
  • همکاری در برنامه‌ریزی و ارائه خدمات رفاهی به اعضای هیأت علمی و اساتید مدعو
  • برنامه‌ریزی و انجام امور اجرایی مربوط به حقوق و دستمزد اعضای هیأت علمی و اساتید مدعو
  • انجام امور اداری و پرسنلی اعضای هیأت علمی و اساتید مدعو از قبیل عقد قرارداد...
  • طراحی، مدیریت و بروز رسانی بانک اطلاعاتی اعضای هیأت علمی و اساتید مدعو
  • همکاری در فرایند ارزیابی اعضای هیأت علمی
  • تعیین و پیشنهاد واحد معادل اعضای هیات علمی به مراجع ذیربط