امور دانش آموختگان

قابل توجه کلیه دانش آموختگان

به منظور تایید تعهد خدمت تحصیلی، قبل از شروع به کار در مراکز مختلف، امور دانش آموختگان دانشگاه را از حوزه کاری مورد نظر مطلع نمایید، در غیراین صورت ممکن است زمان تقاضای دریافت دانشنامه، میزان خدمت شما در محل مورد نظر مورد پذیرش قرار نگرفته و مشمول پرداخت هزینه تعهد تحصیلی شود.

                                                                                                                            

اداره کل آموزش و تحصیلات تکمیلی

دانشگاه امام صادق علیه السلام پردیس خواهران

{PageBreak}

قابل توجه کلیه دانش آموختگان

به منظور تایید تعهد خدمت تحصیلی، قبل از شروع به کار در مراکز مختلف، امور دانش آموختگان دانشگاه را از حوزه کاری مورد نظر مطلع نمایید، در غیراین صورت ممکن است زمان تقاضای دریافت دانشنامه، میزان خدمت شما در محل مورد نظر مورد پذیرش قرار نگرفته و مشمول پرداخت هزینه تعهد تحصیلی شود.

جدول مراجعه زمانی دانش آموختگان جهت صدور گواهی نامه

دانش آموختگان

 

عنوان درخواست

زمان مراجعه (روزهای)

مراجعه به

زمان مراجعه جهت تحویل(روز)

1) معرفی نامه فراغت از تحصیل

2) درخواست تاییدیه تحصیلی

3) پی‌گیری امور تسویه حساب

4) درخواست صدوگواهی موقت

5)درخواست صدور دانشنامه

یکشنبه

 سه شنبه

مسئول امور دانش آموختگان

خانم جنوبی

چهارشنبه

 

حداقل زمان صدور معرفی‌نامه ویژۀ دانشجویان یک هفته است.

حداقل زمان جهت صدور گواهی موقت پس از تسویه حساب کامل 30 روزکاری می‌باشد.

حداقل زمان جهت صدور دانشنامه پس از تسویه تعهد خدمت 30 روزکاری می‌باشد.

{PageBreak}

* مراحل صدور دانشنامه *

1) مراجعه به اداره پذیرش و ثبت نام- امور دانش‌آموختگان، خانم جنوبی و پر کردن فرم درخواست دانشنامه

        الف)ارائه گواهی مبنی بر نوع و میزان همکاری با مراکز مختلف پس از اتمام تحصیل که به تایید عالی‌‌ترین مقام مسئول آن مرکز رسیده باشد.

         ب)ارائه آخرین حکم کارگزینی ویژه شاغلین

2) ارجاع درخواست و مدارک پیوست توسط امور دانش‌آموختگان به شورای تعهد جهت بررسی و اعلام نظر نهایی (این روند حداقل یک‌ماه به طول می‌‌انجامد)

3) پس از اعلام نظر شورای تعهد با پی‌‌گیری دانش آموختۀ متقاضی، مراتب از طریق امور دانش آموختگان به ایشان اعلام خواهد شد.

4) آن دسته از دانش‌آموختگانی که قبل از شروع به کار در مراکز مختلف، دانشگاه را مطلع نکرده‌‌اند یا گواهی اشتغال ایشان مورد تایید شورای تعهد قرار نگیرد، مشمول پرداخت هزینه تعهد تحصیلی  می‌‌شوند.

*مدارک مورد نیاز

1)تحویل اصل گواهی موقت

2) خرید تمبر از حسابداری

3) چهار قطعه عکس4×3 پشت‌نویسی شده با پوشش کامل

4) کپی تمام صفحات شناسنامه + کپی کارت ملی

5)واریز مبلغ 230.000 ریال به سازمان امور دانشجویان به حساب شماره 2172019006002 بانک ملی ایران شعبه فردوسی (کد137)

6)تحویل فرم اطلاعات به صورت دستی

 

{PageBreak}

اسامی ذکر شده در جدول زیر، چنانچه تا پایان اسفند ماه سال 96 اقدام به تسویه حساب نکنند، اداره کل آموزش از ارائه هرگونه خدمات به افراد معذور است.

 

نام

نام خانوادگی

کد آموزشی

رشته تحصیلی

بتول

باعثی

735007226

زبان و ادبیات عربی

زهره سادات 

حسینی

735013221

زبان و ادبیات عربی

فاطمه

طهماسپ پور

735025228

زبان و ادبیات عربی

طاهره

طاهری

745034216

الهیات ومعارف(فقه واصول)

منیره

نوایی

745051226

زبان و ادبیات عربی

الهام سادات

لاجوردی

755047242

حقوق

لیلا

حسینی

755015229

زبان و ادبیات عربی

آمنه 

بابائی رضوانی

755009214

الهیات ومعارف(فلسفه وکلام اسلامی)

عطیه

عطائی

765026221

زبان و ادبیات عربی

شکوفه

مهربانی

775071224

زبان و ادبیات عربی

صدیقه

صادقی

785018218

الهیات ومعارف(فلسفه وکلام اسلامی)

سوده

دباغیان

795026211

معارف اسلامی(فلسفه وکلام اسلامی)

حنانه

افشارتربتی

805010249

حقوق

فاطمه

حاجی اسماعیلو

805020249

حقوق

محبوبه

قندهاری علویجه

805069210

حقوق

زهره سادات 

محمودی

8050792121

الهیات ومعارف(فقه وحقوق)

بهاره

فلاح حسین آبادی

815048222

زبان و ادبیات عربی

زهرا

نوبخت

8150122241

حقوق

مریم

عباسی خونیقی

815041215

الهیات ومعارف(فقه وحقوق)

فاطمه

ناصربخت

825064225

زبان و ادبیات عربی

فاطمه

منصوری

825059214

الهیات ومعارف (فلسفه وکلام اسلامی)

فاطمه

شکرانی فروش

825040216

الهیات ومعارف (فلسفه وکلام اسلامی)

محدثه

نیازی

825067248

حقوق

حمیده

تقی زاده نصیری

835020211

الهیات ومعارف(فقه وحقوق)

زهرا

دهقان

835036215

الهیات ومعارف(فقه وحقوق)

فاطمه

مهربخشی

835091222

زبان و ادبیات عربی

مهدیه سادات

میرخانی

835094211

الهیات ومعارف(فقه وحقوق)

یگانه

گوهرشادی

845075211

فقه وحقوق اسلامی

مریم

محمدپور سوخته کلا

845082218

فقه وحقوق اسلامی

زینب

محمودی

845083240

حقوق