معرفی معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

معرفی معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی، با هدف ارتقاء سطح علمی معرفتی بانوان متعهد و متخصص از سال ۱۳۶۹ با دو رشتۀ «الهیات و معارف اسلامی» و «زبان و ادبیات عربی» در مقطع کارشناسی فعالیت خود را آغاز کرد. رشته «الهیات و معارف اسلامی» با تغییراتی در برنامه درسی، طبق مصوبه سال ۱۳۷۹ به دو رشتۀ «فقه و حقوق اسلامی» و «فلسفه و کلام اسلامی» تغییر یافت. با ضرورت آموختن رشته‌‌های علوم انسانی و حضور بانوان در پست‌‌های قضایی و مشاوره‌‌های حقوقی، رشتۀ حقوق در سال ۱۳۷۵ فعالیت خود را آغاز کرد و با تأسیس گرایش حقوق خانواده (۱۳۸۶) تکامل یافت. برای تکمیل این منظومه، ورود به مباحث تربیتی و آشنایی با زمینه‌‌های علمی مرتبط با فرآیندهای آموزشی، لازم بود. لذا رشته معارف اسلامی و علوم تربیتی در سال ۱۳۸۴ طراحی و پس از اخذ مجوز، اجرا شد. این رشته در کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی (از سال ۱۳۸۳) و دکتری مدیریت آموزشی (از سال ۱۳۹۲) تداوم یافت.

اهداف کلان حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی عبارتند از:

  • طراحی، استقرار و بهبود نظام جامع آموزشی؛
  • طراحی نقشه جامع آموزشی در راستای اهداف و آرمان‌‌های دانشگاه؛
  • توسعه و ارتقای دور‌ه‌ها، رشته‌ها و برنامه‌‌های آموزشی با توجه به اولویت‌های پردیس خواهران؛
  • انگیزش و ترغیب مستمر دانشجویان به علم‌آموزی و تلاش پویا برای ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر؛
  • شناسایی، جذب، پرورش و نگهداری اساتید متناسب با اهداف پردیس خواهران؛
  • غنی‌‌سازی و ارتقای مستمر محتوای آموزشی با محور قراردادن تلفیق علوم متعارف و معارف اسلامی؛
  • رشد و ارتقای توانمندی گروه‌ها در تحقق اهداف آموزشی- پژوهشی با حفظ نظارت و هدایتگری حوزه آموزش؛
  • بهبود مستمر کارایی و اث ربخشی عملکرد معاونت

برای آشنایی با معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی اینجا کلیک کنید.