نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۴۳ مورد.
عنوان پایان نامهپرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلینویسندهدانشجواستاد مشاوراستاد راهنماتاریخ دفاع
  
سقط درمانی جنین در قوانین موضوعه ایران با رویکردی به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیتپردیس خواهرانحقوق حقوق خانوادهکارشناسی ارشد-الهه طاهربخترقیه سادات مومنمریم محقق داماد۱۴ آبان ۱۴۰۱
خانواده معیار در نظام حقوقی ایران با نگاهی بر حقوق آمریکاپردیس خواهرانحقوق حقوق خانوادهکارشناسی ارشد-فاطمه مشایخینرگس ایزدیفائزه عظیم زاده اردبیلی۲۶ مهر ۱۴۰۱
راهبردهای رهبران آموزشی در گذار از تجربه به فراتجربه مبتنی بر روش انبیا(ع) در قرآن کریمپردیس خواهرانگروه مدیریت آموزشیمدیریت آموزشیکارشناسی ارشد-زینب رضوانی‌نیا-مریم برادران حقیر, فاضله میرغفوریان۲۵ مهر ۱۴۰۱
نقش آمایه ذهنی مدیران در تحول سازمان های آموزشی مبتنی بر قرآن کریمپردیس خواهرانگروه مدیریت آموزشیمدیریت آموزشیکارشناسی ارشد-نفیسه سادات امامی-خدیجه ابوالمعالی, نیکو دیالمه۲۴ مرداد ۱۴۰۱
روایت مدیران از تربیت سیاسی دانش¬آموزان و تطبیق آن با اندیشه سیاسی شهید صدرپردیس خواهرانگروه مدیریت آموزشیمدیریت آموزشیکارشناسی ارشد-ساجده شکری-مریم برادران حقیر, نیکو دیالمه۱۷ اسفند ۱۴۰۰
چالش های والدین جنین فریزشده در نظام حقوقی ایرانپردیس خواهرانحقوق حقوق خانوادهکارشناسی ارشد-نسیبه هاشمی نژادفائزه عظیم زاده اردبیلیمریم محقق داماد۳۰ بهمن ۱۴۰۰
کاربرد اصل احتیاط در قوانین و دعاوی خانوادهپردیس خواهرانحقوق حقوق خانوادهکارشناسی ارشد-سونا عبداله پوررقیه سادات مومنکبری پورعبدالله۲۹ شهریور ۱۴۰۰
طراحی الگوی سواد رسانه‌ای بر اساس اسناد تحولی در نظام تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی ایرانپردیس خواهرانگروه مدیریت آموزشیمدیریت آموزشیدكتری تخصصی پیوسته-زهرا نورانیسوسن کشاورزسید بشیر حسینی, اکرم گودرزی۱۰ شهریور ۱۴۰۰
تعهد بر نکاح و ضمانت اجرای آن در نظام حقوقی ایران با تکیه بر آراء قضاییپردیس خواهرانگروه مدیریت آموزشیمدیریت آموزشیکارشناسی ارشد-منصوره سادات میرباقریرقیه سادات مومنمریم محقق داماد۱۹ تیر ۱۴۰۰
سیاست تقنینی و قضایی نظام جمهوری اسلامی ایران در پیشگیری از سوء مجازات سالب حیات بر خانواده محکوم علیه در جرایم مواد مخدر و روان گردانپردیس خواهرانحقوق حقوق خانوادهکارشناسی ارشد-سعیده هوشمنداعظم غیاثی پورعاطفه عباسی۲۸ بهمن ۱۳۹۹