دفتر برنامه‌ریزی و ارزیابی آموزشی

برنامه‌ریزی، آسیب‌شناسی، ارزشیابی، ارائه راهکارها و ایجاد زمینه لازم برای بهبود کیفیت و گسترش امور آموزشی دانشگاه از رسالت‌های این دفتر است. ‌‌‌‌‌‌

کارشناسان حوزه آموزش، زیر نظر معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی:

  • مدیر برنامه‌ریزی و ارزیابی آموزشی: ندا کریمیان، کارشناس ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه امام صادق (علیه‌السلام)
  • کارشناس برنامه‌ریزی آموزشی: لیلا زمانی، کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
  • کارشناس برنامه‌ریزی درسی و تألیف درسنامه: فاطمه صنعتی، کارشناس ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه امام صادق (علیه‌السلام)