عنوان پایان نامه

بررسی ماهیت و آثار طلاق با توافق زوجین در نظام حقوقی ایران


  رشته تحصیلی
  حقوق خانواده
  مقطع تحصیلی
  کارشناسی ارشد
  تاریخ دفاع
  ۱۱ شهریور ۱۳۹۳
  استاد راهنما
  عفت همتیان
  استاد مشاور
  معصومه مظاهری

  چکیده

  گاهی در زندگی مشترک مسائل و مشکلاتی حادث میشود که علیرغم تعهدات زن و مرد به یکدیگر، ادامه

  زندگی مشترک و استمرار آن میسر نیست. از اینرو شارع و به تبع آن قانونگذار ایرانی، راه حل طلاق را پیش بینی نموده است. یکی از اقسام طلاق که امروزه شاهد افزایش آن هستیم طلاق توافقی میباشد. در

  خصوص این نوع طلاق سؤالات و ابهاماتی مطرح است که این پژوهش در صدد پاسخگویی به آنها میباشد.

  سوالاتی از جمله: ماهیت و آثار طلاق توافقی زوجین در نظام حقوقی ایران چیست؟ ابهامات و خلأهای موجود در قوانین و مقررات ایران در رابطه با طلاق به توافق زوجین چیست؟ و راهکارهای اصلاح این قوانین و مقررات چه میتواند باشد؟

  بررسیهای انجام شده نشان میدهد که ماهیت اصلی طلاق توافقی حسب مورد طلاق خلع یا مبارات

  میباشد.. هر چند که در برخی شرایط طلاق توافقی در قالب طلاق رجعی نیز واقع میشود. اما این نوع طلاق نمیتواند ماهیت اصلی طلاق توافقی باشد؛ چرا که در فرض ماهیت رجعی با وجود کراهت از سوی زوج و را از بین» توافق «رضایت اعلام شده از طرف زوجه، رجوع مرد در ایام عده رکن اصلی این نوع طلاق یعنی میبرد. با این حال از نظر شرعی بر صحت طلاق رجعی واقع شده، خدشهای وارد نیست. البته بر خلع بودن طلاق توافقی نیز ایراد وارد است چرا که رکن اصلی طلاق خلع کراهت است و چه بسا در طلاق توافقی ممکن است چنین کراهتی از سوی زوجه وجود نداشته باشد. با توجه به نوع صیغهای که جاری میشود، آثار ناشی از آن در مسائلی همچون مهریه، ارث، نفقه زن در صورت بارداری متفاوت است. به رغم اینکه با تصویب قانون جدید حمایت خانواده، برخی خلأها در زمینه طلاق توافقی مرتفع گردید؛ لیکن متأسفانه مراجع قضایی را از زوایای دیگر با چالش مواجه نمود. به عنوان مثال، در قانون جدید تکلیف حکم صادره در صورت انصراف بعدی زوج و عدم وکالت بلاعزل زوجه مسکوت مانده است و نیز حذف نهاد مؤثر داوری، عامل تسریع تحقق طلاق شده است. بر این اساس، گردآوری و مدون نمودن مواد قانونی موجود در خصوص طلاق توافقی از سوی قانونگذار ضروری مینماید.

  واژگان کلیدی: طلاق، توافق، خلع، مبارات، رجعی، عوض