عنوان پایان نامه

چالش های والدین جنین فریزشده در نظام حقوقی ایران


  رشته تحصیلی
  حقوق خانواده
  مقطع تحصیلی
  کارشناسی ارشد
  تاریخ دفاع
  ۳۰ بهمن ۱۴۰۰

  چکیده

  نظر به اینکه مسئله ناباروری و عدم فرزند دار شدن یکی از مشکلات بسیار مهم جوامع انسانی در تمامی اعصار و زمان‌ها بوده است و دانش پزشکی با توجه به پیشرفت‌های زیادی که در این عرصه داشته، توانسته است این مشکل را تا حدودی حل کند و یکی از دستاوردهای این علم در این زمینه، فریز کردن جنینی است که از لقاح مصنوعی سلول جنسی پدر و مادر در شرایط خارج رحمی و با فرایند پزشکی به وجود آمده است؛ باید گفت فریز و نگهداری جنین در بانک‌های انجماد موجب ایجاد مسائل متعدد فقهی، حقوقی و اجتماعی و طرح چالش‌هایی در این زمینه خواهد شد که یکی از آن‌ها چالش‌های حقوقی است که والدین جنین فریز شده (صاحبان نطفه) در ارتباط باهم راجع به جنین با آن‌ها روبه‌رو هستند. لذا با این پرسش‌های اساسی در این پژوهش به گردآوری اطلاعات می‌پردازیم که چالش‌های والدین جنین فریز شده در نظام حقوقی ایران چیست؟ رفع اختلاف بین والدین در زمینه لانه گزینی و معدوم کردن جنین فریز شده در نظام حقوقی ایران چگونه تبیین می‌شود؟ اختلاف‌نظر بین والدین در انتخاب رحم، جهت لانه گزینی جنین فریز شده در نظام حقوقی ایران چگونه رفع می‌گردد؟ برای وراث صاحب فوت‌شده حق انتخاب و یا تصمیم‌گیری جهت معدوم کردن و یا انتخاب رحم برای جنین فریز شده وجود دارد یا خیر؟ روش گردآوری در پژوهش حاضر اسنادی-کتابخانه‌ای و نوع تحقیق توصیفی-تحلیلی می‌باشد و با مطالعات به‌عمل‌آمده دریافتیم که با توجه به بررسی نظرات مختلف پیرامون ماهیت جنین فریز شده، حل اختلاف در نگهداری و معدوم کردن آن متفاوت است و نیز با تبیین و تمسک به حق حیات، حق سلامت و برخورداری هر نوع جنین انسانی از کرامت، احترام و هویت ناطقه، مشخص گردید حداقل مرتبه‌ای از انسانیت به جنین فریز شده اختصاص می‌یابد و جنین فریز شده از موارد و حقوق بیان‌شده فوق، برخوردار بوده و در اختلاف مذکور، نظر موافق با حق حیات و لانه گزینی جنین، برتری داده خواهد شد. همچنین در ارتباط با اختلاف در محل لانه گزینی جنین با بیان دیدگاه‌ها در خصوص تعیین صاحب‌اختیار جنین فریز شده جهت تصمیم‌گیری برای جنین، قائل بر صاحب‌اختیار بودن مشترک زوجین به جهت صاحبان سلول جنسی و دو عامل تشکیل‌دهنده جنین، شدیم و با بیان انواع رابطه والدین با جنین، تبیین شد که رابطه‌ای جدید بین آن‌ها یعنی رابطه سلطه و تصرف امانی و حق اختصاص وجود دارد و با توجه به این روابط، توجه و تمسک به حق سلامت جسمی و روانی جنین، حق حیات، حق لانه گزینی در رحم مادر، تأثیرات روحی لانه گزینی در رحم مادر بر جنین، مکانت داشتن رحم (به‌طورکلی مصلحت جنین) و قواعد لا ضرر و لا حرج در فروض سلامت و عدم سلامت جنین یا مادر در محل لانه گزینی، برای حل اختلاف مذکور اهمیت دارد و درهرصورت رحمی منتخب می‌شود که طبق آیات قرآن کریم بتواند قرارگاهی استوار برای جنین بوده و سلامت و حفاظت جنین را تأمین کند و تصمیم وراث صاحب فوت‌شده در چالش‌های مطرح‌شده، تنها در جهت احقاق حقوق مذکور برای جنین بوده و ارتباطی با، به ارث رسیدن جنین به آن‌ها ندارد؛ زیرا جنین مال نیست که به ارث برسد.

  ‌‌‌‌‌‌‌