عنوان پایان نامه

سقط درمانی جنین در قوانین موضوعه ایران با رویکردی به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت


  رشته تحصیلی
  حقوق خانواده
  مقطع تحصیلی
  کارشناسی ارشد
  تاریخ دفاع
  ۱۴ آبان ۱۴۰۱
  استاد راهنما
  مریم محقق داماد
  استاد مشاور
  رقیه سادات مومن

  چکیده

  سقط جنین در طول تاریخ به علت ابعاد اخلاقی، فقهی و حقوقی آن همواره مورد بحث بوده و تمام تمدن‌های بشر، ادیان و مذاهب گوناگون نسبت به آن موضع‌گیری نموده اند. یکی از مشکلات و معضلات ناشی از سقط جنین، کاهش جمعیت جوان در کشورهای با هرم سنی میانسال مانند ایران است که در راستای پیشگیری از آن، در سال ۱۴۰۰، قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» تصویب گردید ولیکن اجرای آن خصوصاً در مسئله سقط درمانی - با چالش‌های متعددی مواجه شده و با اعمال محدودیت‌های فراوان در حوزه سلامت جنین و سقط آن، در زمینه افزایش نرخ جمعیت سالم و مولد، نقض غرض نموده است. هدف از نگارش این پژوهش، شناسایی دیدگاه فقها و حقوق‌دانان، بررسی مبانی آنان و نیز بررسی قوانین و مقررات موضوعه در نظام حقوقی ایران می‌باشد. لذا با این پرسش‌های اساسی به گردآوری اطلاعات می‌پردازیم که دیدگاه فقها و حقوق دانان و مبانی آنان در خصوص سقط درمانی، در نظام حقوقی ایران چیست؟ قوانین موضوعه ایران و رویه قضایی درارتباط با سقط درمانی چگونه است؟ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت چه مزایا و معایبی دارد و چه انتقاداتی به این قانون وارد است؟ روش گردآوری مطالب در پژوهش حاضر اسنادی کتابخانه‌ای و نوع تحقیق توصیفی - تحلیلی می‌باشد. با تحقیقات انجام شده، دریافتیم که اعمال محدودیت‌های شدید در حوزه سلامت جنین و سقط درمانی، نتیجه‌ای جز به خطر انداختن جان مادران و افزایش آمار سقط جنین جنایی نخواهد داشت و زمینه برای سوء‌استفاده متخلفین از قانون و سودجویی آنان فراهم می‌نماید. همچنین با توجه به مبانی و نظرات مختلف فقها و حقوقدانان پیرامون سقط جنین و زمان ولوج روح و عدم تعیین زمان واحد و مشخص برای ولوج روح در علوم مختلف فقه، حقوق و طب، امکان واگذاری صدور جواز یا عدم جواز سقط درمانی به قضات وجود ندارد و بایستی با همکاری تؤامان فقها، حقوق‌دانان و اطباء، در خصوص معیارها و ملاکات ولوج روح تصمیم‌گیری صحیح صورت گیرد. لذا با توجه به اهمیت مسئله نفوس در مبانی اسلامی و نیز قوانین جمهوری اسلامی ایران، شایسته است قانون‌گذار نسبت به اصلاح رویه صدور مجوز سقط درمانی و محدودسازی منطقی مسئله غربالگری و سقط درمانی اقدام نماید. همچنین با نظر به اهمیت فرهنگ‌سازی، برنامه‌ریزی جهت آموزش زنان باردار و مادران و ارتقاء سطح آگاهی آنان از قوانین و مقررات، می‌تواند گامی مؤثر در راستای کاهش آمار جنایی سقط جنین و مشکلات قضایی تلقی گردد.

  کلیدواژه‌‌ها:

  سقط جنین، سقط درمانی، اندیکاسیون‌های سقط درمانی، بیماری‌های ژنتیکی، ناهنجاری‌های جنینی، غربالگری، آمنیوسنتز، جوانی جمعیت، ولوج روح.