نمایش ۱۳۱ تا ۱۴۰ مورد از کل ۱۴۳ مورد.
عنوان پایان نامهپرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلینویسندهدانشجواستاد مشاوراستاد راهنماتاریخ دفاع
  
مولفه های پاسخگویی مدیران آموزشی با تاکید بر آموزه های دینی (با محوریت نهج البلاغه)پردیس خواهرانگروه مدیریت آموزشیمدیریت آموزشیکارشناسی ارشد-زهرا رحیمی ثانیمعصومه شبستریطیبه صفایی۲۲ اسفند ۱۳۸۸
مؤلفه های رهبری اثر بخش آموزشی با تاکید بر دیدگاه حضرت امام خمینی (ره)پردیس خواهرانگروه مدیریت آموزشیمدیریت آموزشیکارشناسی ارشد-زهرا عباس زادهفاطمه طباطباییانسیه زاهدی۰۴ اسفند ۱۳۸۸
بررسی تطبیقی حق جنین بر سلامت در نظام حقوقی ایران و ایالات متحده آمریکاپردیس خواهرانحقوق حقوق خانوادهکارشناسی ارشد-نیلوفر مقدمی خمامی-فائزه عظیم زاده اردبیلی۲۶ مهر ۱۳۸۸
ارائه مولفه ها و شاخصهای عملکردی تربیتی بعد پیامد نظام آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایرانپردیس خواهرانگروه مدیریت آموزشیمدیریت آموزشیکارشناسی ارشد-مرضیه تاج الدینجمیله علم الهدیمهرنوش پازارگادی۰۶ خرداد ۱۳۸۸
گزاره های اصلی ماموریت نظام آموزشی از منظر اسلامپردیس خواهرانگروه مدیریت آموزشیمدیریت آموزشیکارشناسی ارشد-سمیه فودازیمهرنوش پازارگادیجمیله علم الهدی۰۶ خرداد ۱۳۸۸
ذهنیت فلسفی در مدیریت آموزشی با تاکید بر سیره نبویپردیس خواهرانگروه مدیریت آموزشیمدیریت آموزشیکارشناسی ارشد-حمیده محمدیفاطمه سلیمانی دره‌باغیفردوس یادگاری خندانی۲۴ فروردین ۱۳۸۸
فرایند مدیریت دانش در سازمان های آموزشی با تأکید بر آموزه های اسلامیپردیس خواهرانگروه مدیریت آموزشیمدیریت آموزشیکارشناسی ارشد-فاطمه سادات قرشیفریبا حاجی علیپروین احمدی۱۷ اسفند ۱۳۸۷
مهارت های انسانی مدیران آموزشی در نهج البلاغهپردیس خواهرانگروه مدیریت آموزشیمدیریت آموزشیکارشناسی ارشد-مریم عدلیمعصومه شبستریزهره موسی زاده۰۹ اسفند ۱۳۸۷
منبع کنترل در مدیریت آموزشی با تاکید بر دیدگاه امام علی (ع)پردیس خواهرانگروه مدیریت آموزشیمدیریت آموزشیکارشناسی ارشد-مهدیه قدسینیکو دیالمهعفت عباسی۰۸ بهمن ۱۳۸۷
شبیه‌سازی انسان در گستره حقوق خانوادهپردیس خواهرانحقوق حقوق خانوادهکارشناسی ارشد-محدثه معینی‌فر-فائزه عظیم زاده اردبیلی۲۶ شهریور ۱۳۸۷