نمایش ۶۱ تا ۷۰ مورد از کل ۱۴۳ مورد.
عنوان پایان نامهپرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلینویسندهدانشجواستاد مشاوراستاد راهنماتاریخ دفاع
  
قلمرو قاعده ی لاحرج (نفی عسر و حرج) در نظام حقوق خانواده ی ایرانپردیس خواهرانحقوق حقوق خانوادهکارشناسی ارشد-آلاء سادات افقهکبری پورعبداللهمریم محقق داماد۱۳ دی ۱۳۹۳
تبیین مولفه های رهبری معنوی در سازمان های آموزشی مبتنی بر ارزش های اسلامیپردیس خواهرانگروه مدیریت آموزشیمدیریت آموزشیکارشناسی ارشد-زینب اثنا عشری-عفت عباسی, نیکو دیالمه۲۹ شهریور ۱۳۹۳
شرط امانت حاضن در نظام حقوقی ایرانپردیس خواهرانحقوق حقوق خانوادهکارشناسی ارشد-فاطمه شریفینسرین طباطبایی حصاریکبری پورعبدالله۲۳ شهریور ۱۳۹۳
بررسی ماهیت و آثار طلاق با توافق زوجین در نظام حقوقی ایرانپردیس خواهرانحقوق حقوق خانوادهکارشناسی ارشد-مرضیه رحیمی‌زادهمعصومه مظاهریعفت همتیان۱۱ شهریور ۱۳۹۳
مولفه های تصویر سازمانی دانشگاه اسلامی با تاکید بر آموزه های اسلامپردیس خواهرانگروه مدیریت آموزشیمدیریت آموزشیکارشناسی ارشد-منیر تجلیمژگان سخاییمیترا عزتی۰۹ شهریور ۱۳۹۳
سن حضانت در نظام حقوقی ایران و میزان انطباق آن با شاخصهای رشدیپردیس خواهرانحقوق حقوق خانوادهکارشناسی ارشد-عطیه سادات صفویزهره موسی زادهمریم محقق داماد۱۴ تیر ۱۳۹۳
اختیارات جد پدری و مادر نسبت به کودک و راهکارهایپردیس خواهرانحقوق حقوق خانوادهکارشناسی ارشد-معصومه حمیدی‌پورمعصومه مظاهریفائزه عظیم زاده اردبیلی۰۱ تیر ۱۳۹۳
عوامل موثر بر سکوت سازمانی در محیط های آموزشی با تاکید بر آموزه های اسلامیپردیس خواهرانگروه مدیریت آموزشیمدیریت آموزشیکارشناسی ارشد-مریم سلطان زاده پسیانمنیره حق‌خواهزهره موسی زاده۲۰ خرداد ۱۳۹۳
ارتباط حقوق کیفری با حقوق خصوصی در حوزه ی خانواده: ضرورت، معیارها، شرایط ورودپردیس خواهرانحقوق حقوق خانوادهکارشناسی ارشد-زهرا میرزا زادهلیلا سادات اسدیفائزه عظیم زاده اردبیلی۲۶ اسفند ۱۳۹۲
پیشگیری خانواده مدار از بزهکاری کودکان (با رویکرد تطبیقی)پردیس خواهرانحقوق حقوق خانوادهکارشناسی ارشد-مرجان توکلیفاطمه قنادصدیقه مهدوی کنی۲۰ اسفند ۱۳۹۲