نمایش ۸۱ تا ۹۰ مورد از کل ۱۴۳ مورد.
عنوان پایان نامهپرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلینویسندهدانشجواستاد مشاوراستاد راهنماتاریخ دفاع
  
بایسته های تقنین در حوزه خانوادهپردیس خواهرانحقوق حقوق خانوادهکارشناسی ارشد-عاطفه ذبیحیلیلا سادات اسدیصدیقه مهدوی کنی۳۰ شهریور ۱۳۹۲
سیاستگذاری نظام آموزشی با توجه به دیدگاه اسلام درباره عدالتپردیس خواهرانگروه مدیریت آموزشیمدیریت آموزشیکارشناسی ارشد-رقیه فاضلفاطمه سلیمانی دره‌باغیجمیله علم الهدی۱۲ شهریور ۱۳۹۲
شناسایی مولفه‌های تربیت زیبایی شناختی در برنامه های درسی بر مبنای آموزه های اسلامیپردیس خواهرانگروه مدیریت آموزشیمدیریت آموزشیکارشناسی ارشد-سیده الهام آقایی-انسیه زاهدی, جمیله علم الهدی۱۸ تیر ۱۳۹۲
تدلیس در نکاح و تضمین های آن در حقوق ایرانپردیس خواهرانحقوق حقوق خانوادهکارشناسی ارشدعرفانه عقیلی-کبری پورعبداللهلیلا دادخدایی۰۴ تیر ۱۳۹۲
حق والدین در تربیت کودک و محدودیت های آن: مطالعه تطبیقی نظام حقوقی ایران با اسناد بین المللیپردیس خواهرانحقوق حقوق خانوادهکارشناسی ارشد-فروغ السادات حسینیمحیا صفاری‌نیاکبری پورعبدالله۲۷ خرداد ۱۳۹۲
حق کودک بر هویت در نظام حقوقی ایرانپردیس خواهرانحقوق حقوق خانوادهکارشناسی ارشد-سیده زهرا حسینیمعصومه مظاهریفریده شکری۰۷ اسفند ۱۳۹۱
نفی خشونت علیه همسر در نظام حقوقی ایرانپردیس خواهرانحقوق حقوق خانوادهکارشناسی ارشد-فضه سادات حسینیلیلا سادات اسدیفائزه عظیم زاده اردبیلی۱۸ بهمن ۱۳۹۱
تاثیر جهانی شدن بر حقوق خانواده (استفاده از فرصت ها، مقابله با تهدیدها)پردیس خواهرانحقوق حقوق خانوادهکارشناسی ارشد-عاطفه آقاجانی معمارمعصومه مظاهریزهره موسی زاده۱۷ بهمن ۱۳۹۱
بررسی تطبیقی حق جنین بر سلامت در نظام حقوقی ایران و ایالات متحده امریکاپردیس خواهرانحقوق حقوق خانوادهکارشناسی ارشد-نیلوفر مقدمی خمامیمحیا صفاری‌نیافائزه عظیم زاده اردبیلی۰۹ بهمن ۱۳۹۱
ترمیم خسارت معنوی در روابط زوجین در نظام حقوقی ایرانپردیس خواهرانحقوق حقوق خانوادهکارشناسی ارشد-مریم مهاجریلیلا سادات اسدیمعصومه مظاهری۰۴ بهمن ۱۳۹۱