نمایش ۱۱۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۱۲۹ مورد.
عنوان پایان نامهپرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلینویسندهدانشجواستاد مشاوراستاد راهنماتاریخ دفاع
     
مولفه های آموزشی توسعه انسانی در دیدگاه اسلامپردیس خواهرانگروه مدیریت آموزشیمدیریت آموزشیکارشناسی ارشد-مریم برادران حقیر-انسیه زاهدی, نیکو دیالمه۱۰ مرداد ۱۳۸۹
تأثیر متقابل ارزش‌های اخلاقی و حقوق اسلامی در حوزه‌ی خانوادهپردیس خواهرانحقوق حقوق خانوادهکارشناسی ارشد-زهرا آل اسحاق خوئینیفائزه عظیم زاده اردبیلیصدیقه مهدوی کنی۰۹ مرداد ۱۳۸۹
نسب و حقوق مدنی کودک تولد یافته از اهدای جنین در حقوق ایرانپردیس خواهرانگروه مدیریت آموزشیمدیریت آموزشیکارشناسی ارشد-فاطمه طاهرخانیمریم صفیریهما داوودی۱۸ خرداد ۱۳۸۹
ابعاد مدیریت کیفیت جامع در نظام آموزش عالی از منظر اسلامپردیس خواهرانگروه مدیریت آموزشیمدیریت آموزشیکارشناسی ارشد-سمیه سلمانی کلهرضی بی بیفریبا عدلی۰۳ خرداد ۱۳۸۹
مولفه های رهبر بصیر آموزشی با تاکید بر آموزه های دینیپردیس خواهرانگروه مدیریت آموزشیمدیریت آموزشیکارشناسی ارشد-مریم حق وردی طاقانکینیکو دیالمهانسیه زاهدی۰۴ اردیبهشت ۱۳۸۹
امکان سنجی مدیریت مشارکتی در مدارس علمیه شهر تهرانپردیس خواهرانحقوق حقوق خانوادهکارشناسی ارشد-سعیده رسولیصدیقه مهدوی کنیعفت عباسی۲۶ اسفند ۱۳۸۸
مولفه های پاسخگویی مدیران آموزشی با تاکید بر آموزه های دینی (با محوریت نهج البلاغه)پردیس خواهرانگروه مدیریت آموزشیمدیریت آموزشیکارشناسی ارشد-زهرا رحیمی ثانیمعصومه شبستریطیبه صفایی۲۲ اسفند ۱۳۸۸
مؤلفه های رهبری اثر بخش آموزشی با تاکید بر دیدگاه حضرت امام خمینی (ره)پردیس خواهرانگروه مدیریت آموزشیمدیریت آموزشیکارشناسی ارشد-زهرا عباس زادهفاطمه طباطباییانسیه زاهدی۰۴ اسفند ۱۳۸۸
بررسی تطبیقی حق جنین بر سلامت در نظام حقوقی ایران و ایالات متحده آمریکاپردیس خواهرانحقوق حقوق خانوادهکارشناسی ارشد-نیلوفر مقدمی خمامی-فائزه عظیم زاده اردبیلی۲۶ مهر ۱۳۸۸
ارائه مولفه ها و شاخصهای عملکردی تربیتی بعد پیامد نظام آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایرانپردیس خواهرانگروه مدیریت آموزشیمدیریت آموزشیکارشناسی ارشد-مرضیه تاج الدینجمیله علم الهدیمهرنوش پازارگادی۰۶ خرداد ۱۳۸۸