نمایش ۱۱۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۱۴۳ مورد.
عنوان پایان نامهپرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلینویسندهدانشجواستاد مشاوراستاد راهنماتاریخ دفاع
  
شناسایی مولفه های سلامت سازمانی در محیط های آموزشی با تاکید بر دیدگاه امام علی (ع)پردیس خواهرانگروه مدیریت آموزشیمدیریت آموزشیکارشناسی ارشد-نجمه حسینیفائزه عظیم زاده اردبیلیعفت عباسی۱۳ تیر ۱۳۹۰
تحلیل محتوای کتب دین و زندگی دوره متوسطه بر اساس مولفه های هویت دینیپردیس خواهرانگروه مدیریت آموزشیمدیریت آموزشیکارشناسی ارشد-آسیه مرتضایی چلچهفاطمه سلیمانی دره‌باغیعفت عباسی۱۳ تیر ۱۳۹۰
ملاحظات جنسیتی در برنامه ریزی آموزشی با تاکید بر آموزه های قرآنیپردیس خواهرانگروه مدیریت آموزشیمدیریت آموزشیکارشناسی ارشد-معصومه جیریایی شراهیکبری پورعبداللهجمیله علم الهدی۱۲ تیر ۱۳۹۰
دلالت های تربیت اجتماعی در مدیریت آموزشی با تاکید بر قرآن کریمپردیس خواهرانگروه مدیریت آموزشیمدیریت آموزشیکارشناسی ارشد-حمیده منصورنژادمریم حاجی عبدالباقیسوسن کشاورز۰۸ تیر ۱۳۹۰
شبیه سازی انسان در گستره حقوق خانوادهپردیس خواهرانگروه مدیریت آموزشیمدیریت آموزشیکارشناسی ارشد-محدثه معینی‌فرفریبا اصغریفائزه عظیم زاده اردبیلی۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۰
تبیین دلالت‌های اصول برنامه ریزی آموزشی در سیره صادقین (ع)پردیس خواهرانگروه مدیریت آموزشیمدیریت آموزشیکارشناسی ارشد-معصومه نصیری-عصمت مسعودی۲۰ دی ۱۳۸۹
مدیریت تعارض محیط های آموزشی با تاکید بر سیره معصومین (علیهم السلام)پردیس خواهرانگروه مدیریت آموزشیمدیریت آموزشیکارشناسی ارشد-فرشته میرزایی قلعه سیاهشادی نفیسیعصمت مسعودی۲۰ دی ۱۳۸۹
تبیین دلالت‌های اصول برنامه ریزی آموزشی در سیره صادقین (ع)پردیس خواهرانحقوق حقوق خانوادهکارشناسی ارشد-معصومه نصیریدکتر دیانیدکتر مسعودی۲۰ دی ۱۳۸۹
آموزش مجازی با توجه به اهداف تعیین شده در فلسفه آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران: فرصت ها و تهدیدهاپردیس خواهرانگروه مدیریت آموزشیمدیریت آموزشیکارشناسی ارشد-سمیه رامعفت عباسیجمیله علم الهدی۳۰ آذر ۱۳۸۹
عدالت سازمانی در محیط های آموزشی با تأکید بر آموزه های اسلامیپردیس خواهرانگروه مدیریت آموزشیمدیریت آموزشیکارشناسی ارشد-زهرا قجاوندفاطمه سلیمانی دره‌باغیانسیه زاهدی۰۹ آبان ۱۳۸۹