نمایش ۱۲۱ تا ۱۳۰ مورد از کل ۱۴۳ مورد.
عنوان پایان نامهپرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلینویسندهدانشجواستاد مشاوراستاد راهنماتاریخ دفاع
  
اخلاق‌تدریس در مدیریت کلاس درس با توجه به دو رویکرد اسلامی و رویکرد فضیلتپردیس خواهرانگروه مدیریت آموزشیمدیریت آموزشیکارشناسی ارشد-زینب سادات هاشمیصدیقه مهدوی کنیجمیله علم الهدی۳۱ شهریور ۱۳۸۹
تبیین جایگاه مدیریت مشارکتی در برنامه آموزشی با تاکید بر آموزه های اسلامپردیس خواهرانگروه مدیریت آموزشیمدیریت آموزشیکارشناسی ارشد-فاطمه صغری شفیعیفائزه عظیم زاده اردبیلیسوسن کشاورز۳۰ شهریور ۱۳۸۹
مولفه‌های سازمان آموزشی یادگیرنده با تکیه بر آموزه‌های دینیپردیس خواهرانگروه مدیریت آموزشیمدیریت آموزشیکارشناسی ارشد-فاطمه سادات امیرشاه کرمیفاطمه سلیمانی دره‌باغیزهره موسوی کاشی۱۳ شهریور ۱۳۸۹
دلالت های تربیتی اندیشه ورزی از منظر قرآن کریم برای مدیریت آموزشیپردیس خواهرانگروه مدیریت آموزشیمدیریت آموزشیکارشناسی ارشد-لیلا سرتیپ‌زادهفاطمه صادق زادهسوسن کشاورز۱۰ مرداد ۱۳۸۹
مولفه های آموزشی توسعه انسانی در دیدگاه اسلامپردیس خواهرانگروه مدیریت آموزشیمدیریت آموزشیکارشناسی ارشد-مریم برادران حقیر-انسیه زاهدی, نیکو دیالمه۱۰ مرداد ۱۳۸۹
تأثیر متقابل ارزش‌های اخلاقی و حقوق اسلامی در حوزه‌ی خانوادهپردیس خواهرانحقوق حقوق خانوادهکارشناسی ارشد-زهرا آل اسحاق خوئینیفائزه عظیم زاده اردبیلیصدیقه مهدوی کنی۰۹ مرداد ۱۳۸۹
نسب و حقوق مدنی کودک تولد یافته از اهدای جنین در حقوق ایرانپردیس خواهرانگروه مدیریت آموزشیمدیریت آموزشیکارشناسی ارشد-فاطمه طاهرخانیمریم صفیریهما داوودی۱۸ خرداد ۱۳۸۹
ابعاد مدیریت کیفیت جامع در نظام آموزش عالی از منظر اسلامپردیس خواهرانگروه مدیریت آموزشیمدیریت آموزشیکارشناسی ارشد-سمیه سلمانی کلهرضی بی بیفریبا عدلی۰۳ خرداد ۱۳۸۹
مولفه های رهبر بصیر آموزشی با تاکید بر آموزه های دینیپردیس خواهرانگروه مدیریت آموزشیمدیریت آموزشیکارشناسی ارشد-مریم حق وردی طاقانکینیکو دیالمهانسیه زاهدی۰۴ اردیبهشت ۱۳۸۹
امکان سنجی مدیریت مشارکتی در مدارس علمیه شهر تهرانپردیس خواهرانحقوق حقوق خانوادهکارشناسی ارشد-سعیده رسولیصدیقه مهدوی کنیعفت عباسی۲۶ اسفند ۱۳۸۸