نمایش ۵۱ تا ۶۰ مورد از کل ۱۴۰ مورد.
عنوان پایان نامهپرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلینویسندهدانشجواستاد مشاوراستاد راهنماتاریخ دفاع
     
وضعیت حقوقی طفل متولد شده از مادر ایرانی و پدر خارجیپردیس خواهرانحقوق حقوق خانوادهکارشناسی ارشد-فرانک عباسی آبکناریعاطفه عباسیمهرداد شبابی۰۶ آبان ۱۳۹۴
صیانت از خانواده و پیشگیری غیر کیفری از بزه دیدگی زنان و دختران در نظام حقوقی ایرانپردیس خواهرانحقوق حقوق خانوادهکارشناسی ارشد-سمیرا رجبی کنزقکبری پورعبداللهعاطفه عباسی۰۵ آبان ۱۳۹۴
مباینت رابطه زوجیت در ارتداد و نحوه اجرای آنپردیس خواهرانحقوق حقوق خانوادهکارشناسی ارشد-فاطمه عرب‌نژادکبری پورعبداللهمریم محقق داماد۱۱ مهر ۱۳۹۴
واکاوی مجازات های کودک در نظام حقوقی ایران با تکیه بر مسئله تادیبپردیس خواهرانحقوق حقوق خانوادهکارشناسی ارشد-الهه راحتی نوش‌آبادیعاطفه عباسیکبری پورعبدالله۰۶ مهر ۱۳۹۴
بررسی نکاح و انحلال آن در فضای سایبریپردیس خواهرانحقوق حقوق خانوادهکارشناسی ارشد-زهرا جلالیبتول پاکزادمریم محقق داماد۳۰ شهریور ۱۳۹۴
قاعده فراش و تبیین گستره آن در نظام حقوقی ایرانپردیس خواهرانحقوق حقوق خانوادهکارشناسی ارشد-الهه سادات حجازی-کبری پورعبدالله۱۸ اسفند ۱۳۹۳
گستره قاعده لاضرر نسبت به قوانین ناظر بر انحلال نکاح در نظام حقوقی ایرانپردیس خواهرانحقوق حقوق خانوادهکارشناسی ارشد-نرگس مباشر مقدمفائزه عظیم زاده اردبیلینسرین طباطبایی حصاری۲۸ بهمن ۱۳۹۳
قلمرو قاعده ی لاحرج (نفی عسر و حرج) در نظام حقوق خانواده ی ایرانپردیس خواهرانحقوق حقوق خانوادهکارشناسی ارشد-آلاء سادات افقهکبری پورعبداللهمریم محقق داماد۱۳ دی ۱۳۹۳
تبیین مولفه های رهبری معنوی در سازمان های آموزشی مبتنی بر ارزش های اسلامیپردیس خواهرانگروه مدیریت آموزشیمدیریت آموزشیکارشناسی ارشد-زینب اثنا عشری-عفت عباسی, نیکو دیالمه۲۹ شهریور ۱۳۹۳
شرط امانت حاضن در نظام حقوقی ایرانپردیس خواهرانحقوق حقوق خانوادهکارشناسی ارشد-فاطمه شریفینسرین طباطبایی حصاریکبری پورعبدالله۲۳ شهریور ۱۳۹۳