نمایش ۱۰۱ تا ۱۱۰ مورد از کل ۱۲۹ مورد.
عنوان پایان نامهپرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلینویسندهدانشجواستاد مشاوراستاد راهنماتاریخ دفاع
     
دلالت های تربیت اجتماعی در مدیریت آموزشی با تاکید بر قرآن کریمپردیس خواهرانگروه مدیریت آموزشیمدیریت آموزشیکارشناسی ارشد-حمیده منصورنژادمریم حاجی عبدالباقیسوسن کشاورز۰۸ تیر ۱۳۹۰
شبیه سازی انسان در گستره حقوق خانوادهپردیس خواهرانگروه مدیریت آموزشیمدیریت آموزشیکارشناسی ارشد-محدثه معینی‌فرفریبا اصغریفائزه عظیم زاده اردبیلی۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۰
تبیین دلالت‌های اصول برنامه ریزی آموزشی در سیره صادقین (ع)پردیس خواهرانگروه مدیریت آموزشیمدیریت آموزشیکارشناسی ارشد-معصومه نصیری-عصمت مسعودی۲۰ دی ۱۳۸۹
مدیریت تعارض محیط های آموزشی با تاکید بر سیره معصومین (علیهم السلام)پردیس خواهرانگروه مدیریت آموزشیمدیریت آموزشیکارشناسی ارشد-فرشته میرزایی قلعه سیاهشادی نفیسیعصمت مسعودی۲۰ دی ۱۳۸۹
آموزش مجازی با توجه به اهداف تعیین شده در فلسفه آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران: فرصت ها و تهدیدهاپردیس خواهرانگروه مدیریت آموزشیمدیریت آموزشیکارشناسی ارشد-سمیه رامعفت عباسیجمیله علم الهدی۳۰ آذر ۱۳۸۹
عدالت سازمانی در محیط های آموزشی با تأکید بر آموزه های اسلامیپردیس خواهرانگروه مدیریت آموزشیمدیریت آموزشیکارشناسی ارشد-زهرا قجاوندفاطمه سلیمانی دره‌باغیانسیه زاهدی۰۹ آبان ۱۳۸۹
اخلاق‌تدریس در مدیریت کلاس درس با توجه به دو رویکرد اسلامی و رویکرد فضیلتپردیس خواهرانگروه مدیریت آموزشیمدیریت آموزشیکارشناسی ارشد-زینب سادات هاشمیصدیقه مهدوی کنیجمیله علم الهدی۳۱ شهریور ۱۳۸۹
تبیین جایگاه مدیریت مشارکتی در برنامه آموزشی با تاکید بر آموزه های اسلامپردیس خواهرانگروه مدیریت آموزشیمدیریت آموزشیکارشناسی ارشد-فاطمه صغری شفیعیفائزه عظیم زاده اردبیلیسوسن کشاورز۳۰ شهریور ۱۳۸۹
مولفه‌های سازمان آموزشی یادگیرنده با تکیه بر آموزه‌های دینیپردیس خواهرانگروه مدیریت آموزشیمدیریت آموزشیکارشناسی ارشد-فاطمه سادات امیرشاه کرمیفاطمه سلیمانی دره‌باغیزهره موسوی کاشی۱۳ شهریور ۱۳۸۹
دلالت های تربیتی اندیشه ورزی از منظر قرآن کریم برای مدیریت آموزشیپردیس خواهرانگروه مدیریت آموزشیمدیریت آموزشیکارشناسی ارشد-لیلا سرتیپ‌زادهفاطمه صادق زادهسوسن کشاورز۱۰ مرداد ۱۳۸۹