نمایش ۷۱ تا ۸۰ مورد از کل ۱۲۹ مورد.
عنوان پایان نامهپرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلینویسندهدانشجواستاد مشاوراستاد راهنماتاریخ دفاع
     
تدلیس در نکاح و تضمین های آن در حقوق ایرانپردیس خواهرانحقوق حقوق خانوادهکارشناسی ارشدعرفانه عقیلی-کبری پورعبداللهلیلا دادخدایی۰۴ تیر ۱۳۹۲
حق والدین در تربیت کودک و محدودیت های آن: مطالعه تطبیقی نظام حقوقی ایران با اسناد بین المللیپردیس خواهرانحقوق حقوق خانوادهکارشناسی ارشد-فروغ السادات حسینیمحیا صفاری‌نیاکبری پورعبدالله۲۷ خرداد ۱۳۹۲
حق کودک بر هویت در نظام حقوقی ایرانپردیس خواهرانحقوق حقوق خانوادهکارشناسی ارشد-سیده زهرا حسینیمعصومه مظاهریفریده شکری۰۷ اسفند ۱۳۹۱
نفی خشونت علیه همسر در نظام حقوقی ایرانپردیس خواهرانحقوق حقوق خانوادهکارشناسی ارشد-فضه سادات حسینیلیلا سادات اسدیفائزه عظیم زاده اردبیلی۱۸ بهمن ۱۳۹۱
تاثیر جهانی شدن بر حقوق خانواده (استفاده از فرصت ها، مقابله با تهدیدها)پردیس خواهرانحقوق حقوق خانوادهکارشناسی ارشد-عاطفه آقاجانی معمارمعصومه مظاهریزهره موسی زاده۱۷ بهمن ۱۳۹۱
بررسی تطبیقی حق جنین بر سلامت در نظام حقوقی ایران و ایالات متحده امریکاپردیس خواهرانحقوق حقوق خانوادهکارشناسی ارشد-نیلوفر مقدمی خمامیمحیا صفاری‌نیافائزه عظیم زاده اردبیلی۰۹ بهمن ۱۳۹۱
ترمیم خسارت معنوی در روابط زوجین در نظام حقوقی ایرانپردیس خواهرانحقوق حقوق خانوادهکارشناسی ارشد-مریم مهاجریلیلا سادات اسدیمعصومه مظاهری۰۴ بهمن ۱۳۹۱
ماهیت قرارداد رحم جایگزین و حقوق اعضای خانواده در ارتباط با آنپردیس خواهرانحقوق حقوق خانوادهکارشناسی ارشد-نیره پوررسولصدیقه مهدوی کنیمعصومه مظاهری۰۳ بهمن ۱۳۹۱
تحصیل دلیل و بار اثبات در امور و دعاوی خانوادگیپردیس خواهرانحقوق حقوق خانوادهکارشناسی ارشد-آمنه شرف الدین شیرازیفریده شکریمعصومه مظاهری۰۵ دی ۱۳۹۱
تبیین مولفه های نظام تربیت معلم با توجه به اسناد تحولی آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایرانپردیس خواهرانگروه مدیریت آموزشیمدیریت آموزشیکارشناسی ارشد-زهره مقدسیعفت عباسیسوسن کشاورز۲۹ شهریور ۱۳۹۱