نمایش ۷۱ تا ۸۰ مورد از کل ۱۴۳ مورد.
عنوان پایان نامهپرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلینویسندهدانشجواستاد مشاوراستاد راهنماتاریخ دفاع
  
حق کودک بر بودن با والدین و خویشاوندان در نظام حقوقی ایرانپردیس خواهرانحقوق حقوق خانوادهکارشناسی ارشد-فاطمه صالحی‌نژادلیلا سادات اسدیمعصومه مظاهری۱۳ اسفند ۱۳۹۲
نقش حمایتی خانواده در دادرسی کیفری کودکان بزه کار در نظام حقوقی ایران و اسناد بین المللیپردیس خواهرانحقوق حقوق خانوادهکارشناسی ارشد-فاطمه قائمیفاطمه قنادمنیره حق‌خواه۱۲ اسفند ۱۳۹۲
تبیین جایگاه آموزش صلح با تاکید بر سیره حضرت رسول (صلی الله علیه و آله و سلم)پردیس خواهرانگروه مدیریت آموزشیمدیریت آموزشیکارشناسی ارشد-زهرا نورانی-نیکو دیالمه, خدیجه ابوالمعالی۱۲ اسفند ۱۳۹۲
مولفه های آینده پژوهی در محیط های آموزشی با تاکید بر آموزه های اسلامیپردیس خواهرانگروه مدیریت آموزشیمدیریت آموزشیکارشناسی ارشد-شهزاده اشرافیمژگان سخاییانسیه زاهدی۰۲ اسفند ۱۳۹۲
نحله و اجرت المثل ایام زوجیت: مبانی فقهی- حقوقی و موانع اجراپردیس خواهرانحقوق حقوق خانوادهکارشناسی ارشد-فاطمه سرخ‌حصاریکبری پورعبداللهلیلا سادات اسدی۱۵ بهمن ۱۳۹۲
بررسی فقهی حقوقی تغییرات راجع به مهریه پس از نکاح دائم (افزایش، تنصیف و تعدیل)پردیس خواهرانحقوق حقوق خانوادهکارشناسی ارشد-راحله تخت روانمنیره حق‌خواهمژگان موفقی۰۷ بهمن ۱۳۹۲
بررسی فقهی حقوقی نشوز زوجپردیس خواهرانحقوق حقوق خانوادهکارشناسی ارشد-سمانه جیل‌سازکبری پورعبداللهفریده شکری۱۲ آذر ۱۳۹۲
الگوهای ارزیابی عملکرد در سازمان های آموزشی بر مبنای آموزه های اسلامیپردیس خواهرانگروه مدیریت آموزشیمدیریت آموزشیکارشناسی ارشد-زهرا صراففاطمه سلیمانی دره‌باغیعفت عباسی۰۶ آذر ۱۳۹۲
تأثیر جنون و اختلالات روانی در انحلال نکاحپردیس خواهرانحقوق حقوق خانوادهکارشناسی ارشد-مریم کریمی احمدآبادیصدیقه مهدوی کنیفریده شکری۱۸ آبان ۱۳۹۲
مهارتهای ادراکی مدیران آموزشی بر اساس آموزه های اسلامیپردیس خواهرانگروه مدیریت آموزشیمدیریت آموزشیکارشناسی ارشد-فاطمه گیتی پسندکبری پورعبداللهزهره موسی زاده۳۱ شهریور ۱۳۹۲